Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Impulseo-dossiers 2018 - Uiterste datum voor de indiening van uw aanvragen op 30/6

We wensen uw aandacht erop te vestigen dat de aanvragen voor tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten voor de dienst telesecretariaat uiterlijk op 30 juni 2018 moeten worden ingediend.

De volledige dossiers dienen naar het adres: impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) of impulseobrussel@ggc.brussels (NL) te worden gestuurd.