Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Novavax-vaccin vanaf 1 maart beschikbaar in het Brussels gewest

foto met een injectiespuit, twee flesjes en een masker

 

Persbericht - PDF

Het Novavax-vaccin vanaf 1 maart beschikbaar in het Brussels gewest

 

 

Vanaf 1 maart 2022 zal het Novavax-vaccin aangeboden worden in 4 Brusselse vaccinatiecentra. Een toelichting.

Naar aanleiding van het groen licht van het Europees Geneesmiddelenbureau et de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 19 januari 2022 zal het Novavax-vaccin vanaf 1 maart 2022 beschikbaar zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er wordt prioriteit gegeven aan de basisvaccinatie van personen met een hoog risico op een allergische reactie op andere beschikbare vaccins en van personen die bijwerkingen gehad hebben na hun eerste Covid-19-vaccinatie. Deze personen zullen door hun allergoloog of specialist naar een van de 4 referentiecentra voor allergieën in het Brussels gewest doorgestuurd worden; Brugmann, Erasmus, Saint-Luc en UZB.

Aangezien het slechts om een klein aantal gaat in het Brussels gewest, zal het Novavax-vaccin ook aangeboden worden als basisvaccinatie voor het zorgpersoneel dat in het Brussels gewest woont of werkt. Er zullen voor deze groep na interne bevragingen vaccindoses ter beschikking gesteld worden in de Brusselse ziekenhuizen. Het doel is om zowel de werknemers in de sector als de meest kwetsbare patiënten met wie ze in contact komen tegelijk te beschermen. Verder zal het vaccin aangeboden worden aan alle Brusselaars ouder dan 18 jaar die zich nog niet gevaccineerd hebben.

Ter herinnering heeft dit vaccin 2 doses nodig die met een tijdsinterval van 3 weken toegediend worden. Dit vaccin vormt dus een bijkomende optie voor wie zich niet wil of kan laten vaccineren met een mRNA-vaccin, zoals Pfizer of Moderna. Zonder de messenger-RNA, wordt dit vaccin gezien als een klassieker vaccin. Net zoals het vaccin tegen kinkhoest, hepatitis B, tetanus, HPV, meningokokken-meningitis of sommige vaccins tegen de griep, maakt het gebruik van een recombinant eiwit.

Wie zich met het Novavax-vaccin wil laten vaccineren, kan daar reeds een afspraak voor maken door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19 of kan zonder afspraak gaan naar de vaccinatiecentra Anderlecht en Vorst op vastgelegde tijdstippen of de vaccinatiecentra Molenbeek en Pacheco, waar Novavax elke dag aangeboden wordt. Vanaf 1 maart 2022 zal het ook mogelijk zijn om een afspraak te maken via het platform Bru-Vax. Meer informatie over het vaccinatie-aanbod en de openingsuren zijn beschikbaar op de website coronavirus.brussels.

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) blijft dalen: het aantal staat nu op 927 op 25/02, tegenover 1.774 op 18/02.

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) daalt tot 14,6 op 25/02, tegenover 22,4% op 18/02.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) blijft onder de drempel van 1 met 0,69 op 25/02.

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen

Het aantal hospitalisaties daalt. Op 24/02 waren er in het Brussels Gewest 321 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 436 op 18/02. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen daalt: het gaat om 50 op 24/02, tegenover 70 op 18/02.

We betreuren deze week het overlijden van 20 personen aan Covid-19 in het Brusselse Gewest.

Situatie van de vaccinaties op 25/02

persbericht_25_02_2022_-_fully_vaccinated_1st_dose.jpg

persbericht_25_02_2022_-_brussels_residents_vaccinated_with_a_booster_dose.jpg

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.