Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Brussels Gewest zet de jacht op het coronavirus en varianten voort

 

 

Persbericht - PDF

Het Brussels Gewest zet de jacht op het coronavirus en varianten voort

 

 

In Brussel vertoont de epidemiologische situatie een aantal ontwikkelingen die een grote, voortdurende waakzaamheid vereisen. Bovendien werd de procedure voor testing & tracing aangescherpt om de verspreiding van het virus en nieuwe varianten ervan het hoofd te kunnen bieden.

De epidemiologische situatie in Brussel vertoont een aantal ontwikkelingen die goed in de gaten moeten worden gehouden: de incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) stijgt naar 257 op 10/02, tegenover 247 op 03/02. We stellen ook vast dat het aantal besmettingen met Covid-19 stijgt met 23% ten opzichte van vorige week. Sinds het begin van het jaar worden er wekelijks 40.000 personen getest. Dat zijn er meer dan eind 2020. De positiviteitsratio blijft relatief stabiel, want die bedraagt zowel op 03/02 als op 10/02 5,2%.

Sinds een aantal dagen noteren we ook een lichte daling van het aantal ziekenhuisopnames, van 224 op 03/02 naar 207 op 09/02. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt licht toe en gaat van 40 op 03/02 naar 44 op 09/02. Het aantal overlijdens neemt echter af tot 22 op 09/02 tegenover 25 op 03/02.

Een intensieve procedure voor testing & tracing

Gezien de verspreiding van de nieuwe virusvarianten heeft de GGC een nieuwe, intensieve procedure ingevoerd voor de contactopsporing van positieve gevallen. Sinds 13 januari wordt er voor mensen die positief testten en waarbij een hoge virale lading (oftewel een lage CT-waarde) werd vastgesteld of waarbij het S-gen ontbrak (S-gen dropout), een verscherpte contactopsporing toegepast. Zo kunnen we snel mogelijke door nieuwe varianten veroorzaakte uitbraken lokaliseren en isoleren. Sinds 18 januari is er ook een team van 13 field agents die specifiek werden opgeleid voor het opsporen van epidemiologische uitbraken. Dit team werd geselecteerd uit de meer dan 300 personen die al werken aan de contactopsporing van positieve gevallen van Covid-19.

Door in te zetten op deze specifieke opsporing van nieuwe varianten hebben we verschillende besmettingshaarden ontdekt in collectiviteiten. Het gaat om een totaal van 67 uitbraken voor de week van 2 februari, waarbij de isolatieprocedure meteen werd opgestart:

  • 7 in zorginstellingen (bij 1 daarvan gaat het vermoedelijk om de Britse variant),
  • 3 in instellingen voor personen met een handicap (waaronder 1 bevestigde uitbraak van de Britse variant),
  • 6 in bedrijven (bij 2 daarvan gaat het vermoedelijk om de Britse variant),
  • 3 in crèches (bij 1 daarvan gaat het vermoedelijk om de Britse variant),
  • 8 in kleuterscholen,
  • 12 in rusthuizen,
  • 1 in andere onderwijsinstellingen (sociale promotie, volwassenenonderwijs, …) (het is bevestigd dat het hier om de Britse variant gaat),
  • 17 in lagere scholen (bij 7 daarvan wordt vermoed dat het om de Britse variant gaat),
  • 7 in secundarie scholen (bij 3 daarvan wordt vermoed dat het om de Britse variant gaat),
  • 3 in sociale collectiviteiten (bij 2 daarvan wordt vermoed dat het om de Britse variant gaat).

Elk positief geval in een collectiviteit wordt gevolgd door de referentiearts van de collectiviteit in kwestie (contacten buiten de collectiviteit worden opgevolgd door het algemene callcenter). In geval van een potentiële uitbraak (d.w.z. wanneer er 2 positieve gevallen worden gedetecteerd binnen de 7 dagen en er een epidemiologisch verband bestaat), moet de arts die uitbraak melden bij het team van de Gezondheidsinspectie van de Diensten van het Verenigd College van de GGC (dat is de Administratie van de GGC). Die zorgt dan voor de verdere follow-up van de situatie, in samenwerking met de arts, die verantwoordelijk blijft voor de coördinatie van de acties met de inrichtende macht van de collectiviteit.

Indien er een vermoeden bestaat van een algemene of een door een variant veroorzaakte uitbraak, of van hoge overdraagbaarheid, dan kan de arts-gezondheidsinspecteur van de GGC beslissen om de criteria voor quarantaine en testing uit te breiden. Er wordt dan een lijst opgesteld met risicocontacten die zich moeten laten testen. Er wordt hen gevraagd om in quarantaine te blijven in afwachting van het testresultaat. Elke persoon met een positief testresultaat wordt geïnformeerd over de verplichting om zich te isoleren, en de procedure voor de opvolging van risicocontacten herbegint rondom deze persoon.

De arts van de collectiviteit behoudt, met ondersteuning van de arts van de gezondheidsinspectie, dus de verantwoordelijkheid voor de sanitaire procedure. De inrichtende macht kan echter nog beslissen om bepaalde vestigingen te sluiten, zoals bijvoorbeeld scholen, omdat er te weinig personeel is om de activiteiten te organiseren ("administratieve sluiting").

Als er sprake is van uitgebreide uitbraken en/of als er een hoge incidentie is in een bepaalde wijk of gemeente met gevolgen voor het "leven in de gemeente", kan er een vergadering worden belegd met de betrokken burgemeester, de Hoge Ambtenaar, de arts van de gezondheidsinspectie en andere relevante actoren om te bespreken welke maatregelen moeten worden getroffen en hoe er moet worden gecommuniceerd.

Gezien deze cijfers moet nogmaals worden benadrukt hoe belangrijk het is dat de beschermingsmaatregelen en alle andere maatregelen om besmetting met het virus tegen te gaan, worden nageleefd. Daarom is het ook zo belangrijk om je te laten testen zodra de minste symptomen opduiken (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, geur- en/of smaakverlies, een verstopte neus, keelpijn of diarree). Vergeet niet dat in Brussel mensen met symptomen zich sinds 21 januari kunnen laten testen in een testcentrum zonder doktersvoorschrift vooraf (het voorschrift wordt dan opgesteld door de arts in het testcentrum).

Meer informatie over de test- en contactopsporingsstrategie is te vinden op coronavirus.brussels.

 

Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen