Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Geestelijke gezondheid – Parcours.Brussel: Kwalitatieve evaluatie van het geestelijke gezondheidssysteem en de zorgtrajecten van gebruikers in het kader van de Psy 107 hervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Psy 107 Hervorming, die werd opgestart in 2010 en veralgemeend in 2016, wil het geestelijk gezondheidszorgaanbod rond de patiënt reorganiseren waarbij deze zo veel mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan worden behandeld. Deze studie wil de implementatie van de 107 Hervorming in Brussel evalueren en op basis daarvan aanbevelingen voorstellen.

Het project “Parcours.Brussel”, uitgevoerd door de l’Université Catholique de Louvain (Carole Walker, Pablo Nicaise en Sophie Thunus) in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, onderzoekt hoe het geestelijke gezondheidssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is georganiseerd aan de hand van de zorgtrajecten van gebruikers die in contact staan of stonden met diensten voor geestelijke gezondheidszorg in het gewest. Wat het anders maakt dan andere projecten is de bewuste keuze om te vertrekken vanuit de ervaringen van personen die zorg krijgen of van zorg uitgesloten zijn en om daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de sociale- en verzorgingsdimensie van de zorgtrajecten.

Het project "Parcours.Brussel" kadert in de context van de doorvoering van de hervorming van het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg in België, de zogenaamde “Hervorming (psy)107”, die in 2010 werd opgestart en waarvan de uitrol over het volledige grondgebied in 2016 werd aangevat.

In deze studie worden de reële samenwerkingen onderzocht die zich ontwikkelen tussen organisaties in het Brussels Gewest als gevolg van Hervorming 107, en wordt de invloed ervan nagegaan op de gebruikersparcours, met name wat het al dan niet toegang krijgen tot zorg en de continuïteit of discontinuïteit van die zorg betreft. De studie bestudeert de aard en de determinanten van de zorgorganisatie en de samenwerkingen tussen geestelijke gezondheidsdiensten in het Brussels Gewest en onderzoekt of deze organisatie het parcours van de gebruikers beïnvloed binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg.

Het eindrapport van het project "Parcours.Brussel" bevat twee grote delen. Het eerste deel, geestelijke gezondheid en samenleving, behandelt de thema’s huisvesting, werk en activiteiten, en het sociaal netwerk – aspecten die telkens weer doorslaggevend bleken te zijn bij de belangrijke wendingen in het traject van huidige of voormalige zorggebruikers binnen en buiten de zorg. Het tweede deel, Het geestelijke gezondheidssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gewijd aan de organisatie van het systeem, de toegankelijkheid van de zorg, de samenwerking, en de coördinatie van de diensten binnen het kader van de implementatie van de hervorming.

Downloaden: