Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Gecombineerde en versterkte bescherming tegen de onvermijdelijke opkomst van de omikronvariant

Persbericht - PDF

Gecombineerde en versterkte bescherming tegen de onvermijdelijke opkomst van de omikronvariant

 

Hoewel de epidemiologische cijfers in het Brusselse Gewest lichtjes dalen na de piek van de 4de golf, is het van cruciaal belang om de nakende en extreem snelle verspreiding van de omikronvariant niet te onderschatten. Om hieraan het hoofd te bieden en tegelijkertijd de gezondheidszorg en de werking van onze samenleving in het algemeen in stand te houden, is het absoluut noodzakelijk om ons allemaal samen te beschermen door ons te laten vaccineren en de elementaire beschermingsmaatregelen na te leven. Op die manier kunnen we de nieuwe besmettingen zoveel mogelijk inperken.

Aangezien de omikronvariant veel besmettelijker is dan de deltavariant, zal die heel binnenkort de dominante variant worden in België. Om de stijging van het aantal besmettingen in te perken en een saturatie van de gezondheidszorg te vermijden, herinnert de GGC aan het belang van de vaccinatie en het naleven van alle actuele maatregelen.

De basisvaccinatie tegen Covid-19, samen met de boosterprik, blijft de beste bescherming tegen het virus en zijn varianten. Om zich te laten vaccineren, is het mogelijk een afspraak te maken via het platform Bru-Vax of door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19, of om zonder afspraak naar een vaccinatiepost te gaan. Alle informatie over de verschillende vaccinatieposten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op coronavirus.brussels.

Ter herinnering komt iemand in aanmerking voor de boosterprik (herhalingsdosis) vier maanden na het vaccin van Pfizer, Moderna of AstraZeneca en twee maanden na het vaccin van Johnson&Johnson. De mRNA-vaccins, Pfizer of Moderna, die gebruikt worden voor de boosterprik zijn zeer doeltreffend tegen Covid-19.

Hoe dan ook, vaccinatie alleen volstaat niet, zeker met de feestdagen in aantocht die vaak gelijk staan met meer sociale contacten. Om uzelf en de kwetsbare personen uit uw omgeving te beschermen, is het van essentieel belang om de beschermingsmaatregelen nauwgezet te volgen:

  • beperk uw contacten (des te meer als u een kwetsbare persoon bent),
  • spreek zoveel mogelijk buiten af en zorg ervoor dat ruimtes goed geventileerd zijn voor samenkomsten binnen, waarbij ook rekening gehouden wordt met social distancing en het dragen van een mondmasker,
  • draag chirurgische mondmaskers (die beter beschermen dan stoffen maskers) of een FFP2-masker indien u een kwetsbare persoon bent,
  • gebruik, naast deze basismaatregelen, zelftests (beschikbaar in de apotheek en supermarkten) wanneer u van plan bent af te spreken met familie of vrienden,
  • ga in quarantaine en laat je testen vanaf het minste symptoom gerelateerd aan Covid-19 verschijnt (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van smaak/geur, verstopte neus, keelpijn of diarree) door een afspraak te maken via het platform brussels.testcovid.

Bovendien zijn er sinds begin december twee nieuwe digitale tools verschenen om de Brusselse opsporings- en testcapaciteit te ondersteunen en de druk op de eerste lijn te verlichten. Enerzijds is er de zelfevaluatietool, waarmee het mogelijk is om via een eenvoudige online vragenlijst na te gaan of u zich moet laten testen op het coronavirus en waarmee u een code kan verkrijgen voor een gratis afspraak in een van de Brusselse testcentra. Anderzijds is er het formulier voor mededeling van hoogrisicocontacten dat beschikbaar is via het federaal platform https://www.mijngezondheid.belgie.be, om zo de contactopvolging te versnellen. Concreet kunnen personen die besmet zijn met Covid er de lijst met hun hoogrisicocontacten en hun telefoonnummers doorgeven, alsook de collectiviteiten waar ze geweest zijn. De geïdentificeerde hoogrisicocontacten ontvangen vervolgens een SMS met een code waarmee ze zich kunnen laten testen.

Vaccinatie in bedrijven

Wij willen de bedrijfswereld die de vaccinatiecampagne steunt door de boosterprik op de werkplek aan te bieden bedanken!

Negen vrijwillige bedrijven doen reeds mee aan dit pilootproject. In Brussel gaat het om Solvay. Ook de stad Brussel zelf heeft besloten om bij te dragen aan de nationale inspanning om de boostervaccinatie tegen Covid-19 te versnellen door de boosterprik aan te bieden aan de werknemers van de stad en haar satellieten.

In Wallonië gaat het om GSK en in Vlaanderen om Aperam, BASF, Arcelor, Janssen Pharmaceutica, SCK, Agfa en Evonik. Deze bedrijven voldoen aan een reeks criteria die eerder opgesteld waren, waaronder een minimum van 1000 werknemers, de werkactiviteit die ter plaatse blijft doorgaan (geen telewerk) en het bestaan van een interne dienst bedrijfsgeneeskunde.

Op lange termijn zal een evaluatie uitwijzen of het mogelijk is om het systeem uit te breiden naar andere bedrijven en wij doen reeds een oproep aan bedrijven die het experiment willen uitproberen.

Anticipatie

In het geval dat de besmettingen de komende dagen snel zouden toenemen door de extreme besmettelijkheid van de omikronvariant, worden er specifieke crisisbeheersingsprocedures voorbereid om de continuïteit van de zorg- en gezondheidsdiensten te garanderen, zoals de essentiële sectoren, het test- & opvolgingssysteem en de opnamecapaciteit van de ziekenhuizen.

Ten slotte wensen wij alle inwoners van Brussel prettige en veilige feestdagen.

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) daalt: het aantal staat nu op 1.211 op 23/12, tegenover 1.454 op 16/12.

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) daalt tot 10,0% op 23/12, tegenover 13,2% op 16/12.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) blijft onder de drempel van 1 met 0,88 op 23/12.

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen

Het aantal hospitalisaties daalt. Op 22/12 waren er 358 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 389 op 16/12. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen daalt lichtjes: het gaat om 103 op 22/12, tegenover 108 op 16/12.

We betreuren deze week het overlijden van 5 personen in het Brusselse Gewest.

persbericht_23_12_2021_-_vaccinatietoestand.png

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.