Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Enquête over de behoeften van mensen met een handicap en hun verzorgers in brussel

Bent u bezorgd over invaliditeit? Dan hebben we uw mening nodig!

Het ACTE-centrum heeft van COCOF en COCOM de opdracht gekregen een studie uit te voeren omtrent de situatie en de behoeften van mensen met een handicap en hun verzorgers. Er is een online vragenlijst opgesteld om deze behoeften in kaart te brengen en om na te gaan of er diensten beschikbaar zijn om aan deze behoeften te voldoen.

Daarnaast wordt er gepeild of deze diensten aan uw verwachtingen beantwoorden. Natuurlijk heeft iedereen een andere levensgeschiedenis, verwachtingen en behoeften. Vandaar dat we graag de mening van zoveel mogelijk mensen willen horen.

Aarzel niet om dit te delen!