Een boost voor de Brusselse vaccinatiecampagne

 

Persbericht - PDF

Een boost voor de Brusselse vaccinatiecampagne

 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie organiseert meer en meer sensibiliseringsacties. Ze kan daarbij op de hulp rekenen van verstrekkers van eerstelijnszorg, apothekers en medewerkers op het terrein. Om het eenvoudiger te maken om vaccinatie-afspraken te boeken, heeft de GGC een nieuw afsprakenplatform ontwikkeld, Bru-Vax, toegankelijk voor zowel burgers als partners. Het is de bedoeling om de vaccinatiedekking in het gewest te verhogen.

Brussel staat voor verschillende uitdagingen in de vaccinatiecampagne. De hoofdstad wordt gekenmerkt door een over het algemeen zwak sociaal-economisch niveau en door een bevolking die minder gevoelig is voor preventieve gezondheidzorg in het algemeen. De GGC drijft haar inspanningen op om alle Brusselaas aan te sporen om zich te laten vaccineren.

De vaccinatiecampagne versnelt

Sinds het begin van de lancering van de Brusselse vaccinatiecampagne, werden er al heel wat acties ondernomen. Dat gebeurde in samenwerking met verschillende openbare en particuliere partners, zoals verstrekkers van eerstelijnszorg, gemeenten, huisartsen, ziekenfondsen, …

Vandaag gaan we verder: we consolideren de partnerschappen met al deze Brusselse sleutelactoren en we zetten nog meer in op de sensibilisering en begeleiding van Brusselaars voor vaccinatie.

Concreet zijn er een aantal sensibiliserings- en begeleidingsacties die reeds lopen of binnenkort van start zullen gaan:

 • Sinds maart worden er op de sociale media filmpjes gepubliceerd en geboost om mensen te sensibiliseren rond vaccinatie, met boodschappen van gezondheidswerkers én uiteenlopende bekende gezichten (bijvoorbeeld: Helmut Lotti, Jacques Mercier, Nathan Clumeck, Pierre Van Damme, …).
 • Sinds midden april wordt er meer gecommuniceerd naar de verschillende religieuze gemeenschappen in Brussel:
 • Er werden sensibiliseringsfilmpjes rond vaccinatie gemaakt met de vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België
 • Radio-uitzendingen met Gold FM en Arabel
 • Radiospots op Gold FM en Arabel.

Er worden gelijkaardige initiatieven uitgewerkt met en voor andere religieuze gemeenschappen.

 • De GGC heeft ook extra communicatiemateriaal (gedrukte flyers en ander communicatiemateriaal op aanvraag) bezorgd aan alle Brusselse gemeenten en aan andere tussenpersonen (VGC, COCOF, enz.), zodat zij initiatieven kunnen uitwerken met eenzelfde boodschap op het vlak van bewustmaking en hulp bij het maken van een vaccinatie-afspraak.
 • Aan de apothekers wordt gevraagd om te helpen met de sensibilisering, en met mensen in te schrijven voor vaccinatie via het platform Bru-Vax. Binnenkort krijgen zij ook het nodige bijkomende communicatiemateriaal om hun rol als raadgever te kunnen vervullen.
 • Actoren uit de eerstelijnszorg (artsen, groepspraktijken, …) hebben informatie gekregen om hun patiënten te kunnen helpen om zich in te schrijven voor vaccinatie via Bru-Vax.
 • 15 ziekenfondsmedewerkers zullen vanaf deze week hun leden van 65 en ouder beginnen opbellen: informeren en sensibiliseren over sociaal welzijn en gezondheid.
 • Een tiental buurtwerkers worden deze week opgeleid om mensen te informeren, sensibiliseren en eventueel te helpen om zich in te schrijven voor vaccinatie.
 • Vanaf 27 april zal er een sensibiliseringscampagne worden gevoerd met affiches in Brusselse bussen, trams en metro's.
 • Op 19 april gaat er een campagne gericht op studenten van universiteiten en hogescholen van start. Die zal direct in hun syllabi staan.

Bru-Vax, een gebruiksvriendelijk platform

Het lijkt erop dat de procedure om je aan te melden voor vaccinatie tot nu toe te ingewikkeld was voor de meeste Brusselaars. Bovendien bleek dat sommige mensen hun vaccinatie-uitnodiging niet kregen. Anderen vonden dan weer dat de inschrijving te ingewikkeld was en dus haakten zij af zonder het callcenter te bellen om een vaccinatie-afspraak te maken.

Vanaf vandaag, 19 april, is Bru-Vax, het nieuwe afsprakenplatform voor vaccinatie van het Brussels Gewest, volledig operationeel voor alle burgers die in aanmerking komen voor vaccinatie. Dit stelt ons in staat de sensibilisering op lokaal niveau te versterken om de vaccinatiedekking in het Brussels Gewest te verhogen.

Het platform Bru-Vax werd op 12 april al gelanceerd om huisartsen hun patiënten in te laten schrijven voor thuisvaccinatie door mobiele teams, een initiatief dat voorbehouden is voor mensen die zich niet naar een vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen.

Vanaf 19 april is het dus mogelijk om via Bru-Vax:

1. Eenvoudig een vaccinatie-afspraak te maken

Je hebt geen vaccinatiecode meer nodig. Je rijksregisternummer (of BIS-nummer), naam, voornaam en contactgegevens volstaan.

persbericht_19_04_2021_-_bruvax_3_0.png

Gebruikers kiezen het vaccinatiecentrum (keuze uit de 10 Brusselse vaccinatiecentra) en de datum van hun 1ste afspraak. Nadat ze dit bevestigen, wordt er automatisch een 2de afspraak voorgesteld en bevestigd in de bevestigingsmail.

persbericht_19_04_2021_-_bruvax_2.png

 

persbericht_19_04_2021_-_bruvax_3.png

 

De dag voor de afspraak wordt er een SMS verstuurd ter herinnering.

2. Je in te schrijven op een wachtlijst
Op basis van leeftijdscriteria kan iemand zich voortaan inschrijven op de Brusselse wachtlijst door zijn/haar contactgegevens in te vullen en een vaccinatiecentrum naar keuze te selecteren.

Volgende mensen kunnen op dit moment een afspraak maken:

 • Iedereen die in of voor 1965 geboren is en gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Mensen die een vaccinatie-uitnodiging hebben ontvangen.
 • Risicopatiënten (comorbiditeit) die een vaccinatie-uitnodiging hebben ontvangen

Volgende mensen kunnen zich inschrijven op de wachtlijst:

 • Iedereen die in of voor 1970 geboren is en gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdtedelijk Gewest.

 

Één en hetzelfde doel: de bevolking helpen om zich te laten vaccineren zodat we deze gezondheidscrisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.