De vaccinatiecijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Persbericht - PDF

De vaccinatiecijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Uit de gegevens die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft verzameld, blijkt dat er tot nu toe 62.081 vaccins werden toegediend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit aantal is de som van de doses die werden toegediend in de rusthuizen, ziekenhuizen en de reeds geopende vaccinatiecentra (Pacheco en Heizel). Dit betekent dat in Brussel 37.557 mensen een eerste vaccindosis gekregen en 24.524 hun tweede dosis.

Deze aantallen liggen hoger dan de cijfers die Sciensano dagelijks door publiceert (26.500 eerste doses - 15.845 tweede doses in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De belangrijkste reden daarvoor is dat de toegediende vaccins worden opgenomen in de statistieken van het Gewest waar de gevaccineerde persoon woont, en niet in die van het Gewest waar de vaccinatie plaatsvond. Dat de vaccinaties worden geregistreerd per woonplaats in plaats van plaats van toediening leidt tot een vertekening van de cijfers.

Er zijn namelijk bijzonder veel mensen die in de Brusselse rusthuizen en ziekenhuizen werken, maar hun domicilie hebben in één van de andere Gewesten. In het Brussels Gewest wordt één job op twee uitgevoerd door een werknemer die niet in Brussel woont.

Om de vaccinatiestrategie in Brussel en de rest van het land te versnellen, moeten we er nu op rekenen dat de farmaceutische bedrijven hun beloftes nakomen en het oorspronkelijk geplande aantal vaccins leveren. Onder dit voorbehoud zou het aantal beschikbare vaccins de komende weken en maanden drastisch moeten toenemen.

 

Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen.