In de rusthuizen en ziekenhuizen in het Brussels Gewest loopt de vaccinatie op wieltjes

 

Persbericht - PDF

In de rusthuizen en ziekenhuizen in het Brussels Gewest loopt de vaccinatie op wieltjes

 

Bijna een maand na de start van de vaccinatie tegen Covid-19 in de rusthuizen is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tevreden met de eerste resultaten. Lees hier waarom.

In Brussel werd het startschot voor de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus officieel gegeven op 5 januari. Dat gebeurde na een pilootproject in het rusthuis Notre-Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe, dat begon op 28 december 2020. Op 18 januari van dit jaar kon de campus Etterbeek-Elsene van de groep Iris Ziekenhuizen Zuid de eerste vaccins toedienen aan zijn zorgpersoneel dat in contact komt met Covid-19-patiënten.

Sindsdien ging de vaccinatiecampagne onverminderd voort. En hoewel de recente bevoorradingsproblemen met het vaccin van Pfizer geen onmiddellijke gevolgen hebben gehad voor de vaccinatieplanning in de rusthuizen, hebben ze er wel voor gezorgd dat de vaccinatie in de Brusselse ziekenhuizen tijdelijk werd onderbroken.

Hoe staat het er vandaag voor?*

Er wonen bijna 12.718 ouderen in de 137 Brusselse rusthuizen. Daarnaast zijn er op Brussels grondgebied nog 8 rusthuizen die afhangen van de Vlaamse regering. Maar hoe zit het daar met de vaccinatie? Ongeveer 86% van de bewoners (wat neerkomt op 10.951 personen) en 28% van de personeelsleden (oftewel 2.657 personen) hebben een eerste dosis van het vaccin gekregen. Bovendien hebben 60 bewoners en 10 personeelsleden van het rust- en verzorgingstehuis Nôtre-Dame de Stockel hun tweede vaccindosis toegediend gekregen. Zij zijn dus volledig gevaccineerd. Deze week zal iedereen die in de week van 5 januari werd gevaccineerd ook een tweede dosis krijgen.

In de Brusselse ziekenhuizen werden er vorige weel 8.300 doses ter beschikking gesteld voor de prioritaire doelgroepen: de spoeddiensten, COVID-eenheden en de intensieve zorgen. Als er doses overblijven, kunnen die worden gebruikt voor andere groepen die in contact komen met COVID-patiënten. Sindsdien kregen al 2.356 leden van het zorgpersoneel hun eerste dosis van het vaccin (waarvan 1.110 dat van Moderna en 1.246 dat van Pfizer). "In de groep Iris Ziekenhuizen Zuid werden er tijdens dit pilootproject al 900 vaccins toegediend aan het personeel. De vaccinatie verliep perfect op de 3 campussen, snel en doeltreffend," aldus Delphine Jarsosinski, communicatieverantwoordelijke van de Iris Ziekenhuizen Zuid.

In totaal werden er dus 16.074 personen gevaccineerd in Brussel, wat overeenkomt met 1,3% van de Brusselse bevolking.

* De hierboven vermelde gegevens dateren van 23 januari en verschillen van de gegevens die Sciensano publiceert omdat een aantal personen in Brussel worden gevaccineerd (waar ze werken), terwijl ze buiten het Gewest wonen. Verder is het mogelijk dat instellingen niet even snel rapporteren in VaccinNet (het platform voor de registratie van vaccins) als aan de GGC.

Wat nu?

Uit deze cijfers blijkt dat de vaccinatie goed vlot in het Brussels Gewest. Maar de doelstelling blijft om minstens 70% van de bevolking te vaccineren (m.a.w. minstens 850.000 Brusselaars), waarbij voorrang wordt gegeven aan risicogroepen. En dat om in fine groepsimmuniteit te bereiken en de verspreiding van het coronavirus te vermijden. Om daarin te slagen, werkt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op dit moment heel hard aan de opening van de vaccinatiepunten, waarvan het eerste op 2 februari opent in Pacheco. Andere punten worden voorbereid en kunnen worden geopend zodra we over de vaccins beschikken. Meer informatie hierover zal in de komende dagen verschijnen.

Voor het ogenblik concentreert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zich op sensibilisering rondom vaccinatie in de Brusselse rusthuizen en andere collectieve zorginstellingen, waar we merken dat de weerstand tegen vaccinatie vermindert bij het personeel. We doen hetzelfde in de Brusselse ziekenhuizen voor de prioritaire groepen, namelijk zorgpersoneel dat een verhoogd risico loopt om besmet te raken met Covid-19. Tegelijkertijd worden er meer webinars gehouden voor de eerstelijnszorg: er zijn sessies voorzien voor artsen, tandartsen en apothekers. Deze webinars zullen de komende dagen beschikbaar worden via de volgende link:

https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal-vaccinatie/

Het ritme van de vaccinatiecampagne hangt echter vooral af van enerzijds de regelmaat waarmee vaccinproducenten effectief vaccins leveren, en anderzijds van de vaccinatiebereidheid van de bevolking. Hoe het ook zij, het Brussels Gewest bereid zich actief om, naargelang de levering van nieuwe vaccindoses, te starten met de volgende fases in het vaccinatieplan.

Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen