Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie & vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie & vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verontrustend en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Voorzichtigheid blijft geboden: het is nog steeds belangrijk om alle geldende maatregelen na te leven, vooral wanneer je terugkeert uit het buitenland, als we de start van het nieuwe schooljaar veilig willen laten verlopen.

Terugkerende reizigers moeten bijzonder voorzichtig zijn

Aangezien de stijging van het aantal positieve gevallen voornamelijk wordt veroorzaakt door het hoge aantal positieve tests bij terugkerende reizigers uit rode zones binnen Europa en risicolanden buiten Europa, willen we nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen voor hun terugkeer het PLF-formulier correct invullen om een correcte contactopsporing mogelijk te maken, en dat ze bij hun terugkeer de instructies rond testing en quarantaine opvolgen.

We rekenen ook op de individuele verantwoordelijkheid van de Brusselaars in deze fase van de coronacrisis. Er zijn een aantal acties die je kan ondernemen om het veilig te houden, bovenop de officiële instructies. Als je terugkeert uit een rode zone, let er dan bijvoorbeeld op dat je het aantal persoonlijke contacten dat je hebt de eerste 10 dagen na je terugkeer sterk beperkt en vermijd contacten met kwetsbare personen. Het is ook aangewezen om niet onmiddellijk weer fysiek te gaan werken of naar school te gaan. Zelfs als je gevaccineerd bent of negatief testte, is deze voorzichtigheid nodig.

Ook in andere situaties is extra testen aangewezen

De zomer staat gelijk met meer sociale contacten. We zien dan ook dat het virus zich meer verspreidt, waardoor het ook in andere situaties dan bij een terugkeer uit het buitenland nodig is om extra voorzichtig zijn. Om de start van het nieuwe schooljaar toch veilig te laten verlopen, zet het Brussels Gewest maximaal in op testen.

Wie twijfelt over een mogelijke besmetting met het coronavirus, bijvoorbeeld na een barbecue waar de afstandsregels met niet-gevaccineerden niet altijd werden gerespecteerd, of zeker wil zijn dat hij/zij niet besmet is met het virus voor hij/zij terugkeert naar zijn/haar sportclub, kan zich ook zonder testcode laten testen in één van de 8 Brusselse testcentra. Bovendien werd besloten om Covid-testen in Brussel t.e.m 15 september gratis te maken voor iedereen die zich om deze redenen wil laten testen.

Derde vaccindosis voor mensen met een verminderde immuniteit

Op 18 augustus besliste de IMC Volksgezondheid op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie om een extra vaccindosis aan te bieden aan personen die door een bepaalde aandoening of behandeling een verminderde immuniteit hebben. Zij maken namelijk minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins, waardoor ze minder goed beschermd zijn.

De extra dosis heeft betrekking op de volgende patiënten:

  • Patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
  • Patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • HIV-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
  • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren
  • Transplantatiepatiënten
  • Patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen

Bij deze mensen kan het toedienen van een extra dosis van een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) zorgen voor een toename van het aantal antistoffen en een sterkere immuunrespons. Voor heel België gaat het om ongeveer 300.000 à 400.000 personen.

Deze extra vaccinatie zal dit najaar plaatsvinden. Momenteel zijn de voorbereidingen voor het selecteren en uitnodigen van de betrokken personen nog gaande. Wie in aanmerking komt voor een 3de dosis, hoeft zelf niets te doen in afwachting van een nieuwe uitnodiging. We vragen ook uitdrukkelijk om nog niet langs te gaan in de vaccinatiecentra of bij de huisarts tot je uitgenodigd wordt.

Sleutelindicatoren stijgen verder

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen, en zit op 471 op 20/08 tegenover 395 op 13/08. De grootste toename is er in de jongste leeftijdscategorieën (tot 29 jaar), maar ook in de oudere leeftijdscategorieën stijgt het aantal besmettingen.

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stijgt, en gaat van 5,2% op 13/08 naar 6,4% op 20/08. Deze stijging is opmerkelijk. Anderzijds neemt het aantal uitgevoerde tests af tegenover vorige week, met gemiddeld 7.900 testen per dag op 13/08 en 7.500 op 20/08.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt licht, maar blijft boven de drempel van 1. Op 20/08 bedroeg de R-waarde 1,09, tegenover 1,11 op 13/08.

Nieuwe ziekenhuisopnames en aantal patiënten op intensieve zorgen baren zorgen

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen: van 129 op 12/08 naar 190 op 19/08. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen stijgt eveneens: op 19/08 waren het er 57, tegenover 41 op 12/08. Dit betekent dat we momenteel reeds aan 21% van de bezettingsgraad van de Brusselse diensten voor intensieve zorgen zitten. Dat is erg zorgwekkend. Een lichtpunt: geen van de personen die op dit moment zijn opgenomen op intensieve zorgen, is volledig gevaccineerd.

Het aantal overlijdens daalt: deze week zijn er 4 personen overleden, tegenover 10 vorige week.

Simulaties van de UHasselt tonen aan dat als we onze contacten niet inperken en niet meer mensen zich laten vaccineren, we afstevenen op een nieuwe piek, net als vorig jaar in september-oktober. We roepen dan ook iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een serene heropstart van het schooljaar en bedrijfsleven: respecteer de afstands- en hygiënemaatregelen, laat je vaccineren, en laat je testen en/of ga in quarantaine als dat nodig is.

persbericht_20_08_2021_-_stand_van_zaken.png

Waar kan je je laten vaccineren?

Momenteel vaccineren we alle Brusselaars van 12 jaar en ouder. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar moeten door (één van) hun ouders of hun voogd begeleid worden wanneer ze zich laten vaccineren, en dit voor beide doses.

Je kan je op heel wat plekken laten vaccineren. Een overzicht van alle mogelijkheden is beschikbaar op https://coronavirus.brussels/nl/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Wie toch een afspraak wil maken in één van onze vaccinatiecentra, kan dat nog steeds doen via Bru-Vax of door ons callcenter te bellen op 02/214.19.19.

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount