Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie & vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie & vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet nog steeds goed in de gaten worden gehouden omdat er veel mensen nog niet gevaccineerd zijn en omdat er druk wordt gereisd deze zomer.

Sleutelindicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen, met name bij de jongeren tussen 20 en 29 jaar: ze zit op 328 op 06/08 tegenover 275 op 30/07.

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stijgt, en gaat van 3,7% op 30/07 naar 4,0% op 06/08.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) stagneert, maar blijft boven de drempel van 1. Op 06/08 bedroeg de R-waarde 1,13.

Nieuwe ziekenhuisopnames moeten in de gaten worden gehouden

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen: van 102 op 30/07 naar 110 op 05/08. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen blijft echter relatief stabiel: op 05/08 waren het er 33, evenveel als op 23/07. Één ding is duidelijk: de meerderheid van de mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis (93%) en op intensieve zorgen (97%) is niet volledig gevaccineerd. Het is dus belangrijk om je te laten vaccineren, zodat je beschermd bent tegen ernstige vormen van Covid.

Het aantal overlijdens stijgt: deze week zijn er helaas 7 personen overleden.

 

persbericht_06_08_2021_-_stand_van_zaken.png

 

Heel wat plaatsen om je te laten vaccineren

Momenteel vaccineren we alle Brusselaars van 12 jaar en ouder. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar moeten door (één van) hun ouders of hun voogd begeleid worden wanneer ze naar het vaccinatiecentrum komen.

  • MET AFSPRAAK: Ga naar Bru-Vax of bel ons callcenter op 02 214 19 19 om een afspraak te maken. Je kan je ook laten vaccineren bij je huisarts. Huisartsen kunnen hun patiënten nu ook zelf vaccineren als ze dat willen.
  • ZONDER AFSPRAAK: Kom naar één van onze vaccinatiecentra of één van onze Vacci-Bussen. De informatie hierover staat op de website coronavirus.brussels of onze Facebookpagina en wordt regelmatig bijgewerkt.
  • Vaccinatie aan huis is nog steeds mogelijk voor bedlegerige mensen of mensen die absoluut niet in staat zijn om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven. Inschrijven kan nog via je huisarts tot 18/09. Je vind hierover meer informatie op coronavirus.brussels.
  • Bovendien biedt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie groepen (zoals sportverenigingen, hobbyclubs, …) de mogelijkheid om een Vacci-Bus in te schakelen om zich te laten vaccineren. Ze kunnen daarvoor mailen naar com-covid@ccc.brussels.

Om alle Brusselaars de kans te geven om zich snel tegen virusvarianten te beschermen met een volledige vaccinatie, is het nog steeds mogelijk om de afspraak voor een eventuele tweede vaccindosis te vervroegen - binnen de door artsen toegelaten grenzen - of uit te stellen, wat nog altijd beter is dan geen 2de inspuiting krijgen. Je kan daarvoor bellen naar het callcenter op 02/214.19.19. Je bent immers pas goed beschermd als je vaccinatieschema volledig is.

Registratie van Belgen die zich in het buiteland werden gevaccineerd

Vaccinaties van Belgische onderdanen met een dubbele nationaliteit of van inwoners van België met een rijksregisternummer die in het buitenland plaatsvonden, kunnen in VaccinNet geregistreerd worden via hun huisarts (wie geen huisarts heeft en er één wil kiezen voor deze procedure, kan het nummer 1710 bellen).

Door deze registratie in de federale databank kan er een Europees Digitaal Covid-certificaat of een Covid Safe Ticket worden afgeleverd en kan het medisch dossier van de burger aangevuld worden.

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount