Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Sinds donderdag kleurt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw rood op de kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Deze wijziging is te wijten aan de toename van het aantal besmettingen, met name bij reizigers die terugkeren uit het buitenland.

Sleutelindicatoren in stijgende lijn

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen : zij ging van 152 op 15/07 naar 232 op 23/07.

Gezien deze situatie hebben de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de bevoegde autoriteiten vorige week de acties om het aantal vaccinaties op te voeren geëvalueerd en bekeken welke maatregelen eventueel moeten worden genomen. Zij bevelen met name aan:

  • om de grenscontroles te versterken,
  • om reizigers die terugkeren uit een rode zone strenger te controleren,
  • om personeel van woonzorgcentra dat terugkeert uit het buitenland een snelle antigeentest te laten ondergaan, ongeacht hun vaccinatiestatus of de kleurcode van het gebied waar zij hebben verbleven (opgelet: dit is geen vervanging voor de twee gratis PCR-testen indien die gevraagd worden, bijvoorbeeld bij terugkeer uit een risicoland).

Nu er meer mensen terugkomen van vakantie, stijgt ook de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) van 2,1% op 15/07 naar 2,5% op 21/07. Voor terugkerende reizigers bedraagt dit cijfer zelfs 4,4%.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat één zieke persoon veroorzaakt) stagneert, maar blijft boven de 1. Op 21/07 bedroeg deze waarde 1,106, wat betekent dat de epidemie zich verderzet.

De epidemiologische situatie in Brussel verslechtert dus enigszins. Bovendien vordert de vaccinatie, maar zonder groepsimmuniteit te bereiken. We stellen de laagste vaccinatiegraad vast in de leeftijdscategorie 20-39 jaar, een groep die omwille van veelvuldige contacten zorgt voor verhoogde circulatie van het virus. Het blijft dus belangrijk om je te laten vaccineren om de virusoverdracht te verminderen en de negatieve impact van het virus op de gezondheid te beperken. Door je te laten vaccineren kan je jezelf en anderen beschermen.

Deltavariant aanwezig op het hele grondgebied

Tussen 5 en 18 juli blijft de Deltavariant op de eerste plaats van de meest verspreide varianten in België. Het aandeel van de Alfa-, Beta en Gammavarianten schommelt licht.

Het aandeel van de uiterst besmettelijke Deltavariant bedraagt nu 75,7% van de besmettingen, tegenover 62,6% vorige week (bron: Genomic surveillance report van het Nationaal Referentiecentrum (NRC)). Volgens een aanvullende analyse die het NRC in de week van 12 juli heeft uitgevoerd op 295 VOC PCR, lijkt zijn aandeel zelfs te zijn opgelopen tot 96%. Het aandeel van de Alfavariant blijft dalen tot 17,5% van de besmettingen, tegenover 28,1% vorige week. Het aandeel van de Gammavariant neemt licht toe tot 5,3%, tegenover 6,3% vorige week. De overige varianten zijn samen goed voor een aandeel lager dan 3%.

Geen enkel sterfgeval, maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames moet wel in het oog worden gehouden

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt van 79 op 15/07 naar 82 op 21/07.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen blijft relatief stabiel: 33 op 21/07, tegenover 31 op 15/07.

Er werd deze week geen enkel overlijden geregistreerd in Brussel.

Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven essentieel om bescherming te bieden tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten, en om hun verspreiding te beperken.

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en ons Twitteraccount.