Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Het aantal besmettingen en positieve tests neemt toe, waardoor voorzichtigheid geboden is. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijst nogmaals op het belang van vaccinatie en testing om onszelf en anderen rondom ons te beschermen, vooral voor wie terugkomt van vakantie.

Sleutelindicatoren in stijgende lijn

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen: ze ging van 99 op 09/07 naar 169 op 16/07.

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stijgt van 1,2% op 09/07 naar 2,2 op 16/07.

De R-waarde (het aantal besmettingen veroorzaakt door een zieke persoon) stijgt licht en blijft boven de 1, met een waarde van 1,39 op 16/07, wat betekent dat de epidemie zich verderzet.

De Deltavariant heeft de overhand

Tussen 21 juni en 11 juli blijft de Deltavariant op de eerste plaats in het klassement van de meest verspreide varianten in België, terwijl het aandeel van de Alfa-, Beta- en Gammavarianten lichtjes schommelt. De contactopsporingsteams houden deze situatie nauwlettend in de gaten.

De opmars van de Deltavariant ging veel sneller dan wat de modellen van het Europees Agentschap voorspelden. Deze variant is uiterst besmettelijk en is nu verantwoordelijk voor 62,6%van de besmettingen, tegenover 50,2% vorige week. Het aandeel van de Alfavariant blijft dalen, en bedraagt nu 28,1% van de besmettingen tegenover 42,6% vorige week. Het aandeel van de Gammavariant neemt licht toe tot 6,3% tegenover 4,6% vorige week. Het aandeel van de Betavariant daalt ten slotte tot 0,5%.

Nieuwe ziekenhuisopnames moeten in de gaten worden gehouden

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt van 63 op 09/07 naar 79 op 15/06. De nieuwe opnames worden nauwgezet opgevolgd. Het gaat telkens om mensen die niet gevaccineerd zijn, van alle leeftijden. Over een periode van de afgelopen 9 dagen noteren we een verdubbeling van het aantal hospitalisaties.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen blijft stabiel : op 15/07 waren het er 31, op 09/07 28.

Het aantal geregistreerde overlijdens bedraagt 3 per dag.

Vaccinatie is de beste barrière om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is tevens essentieel om volgende maatregelen in acht te nemen wanneer u symptomen vertoont of een besmetting opliep:

1) in quarantaine gaan en zich laten testen bij het vertonen van de minste symptomen en ingeval van een hoogrisico contact

2) zich laten testen bij terugkeer uit een rode zone en risicolanden op de eerste en zevende dag na terugkeer, met inachtname van de quarantaine tot wanneer de testresultaten gekend zijn.

Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven essentieel om bescherming te bieden tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten, en om hun verspreiding te beperken.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en ons Twitteraccount.