Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

 

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Deze week is de Delta-variant dominant geworden in België. In een aantal Brusselse ziekenhuizen stellen we een lichte stijging van het aantal nieuwe opnames vast. Volledige vaccinatie blijft belangrijk om bescherming te bieden tegen het coronavirus en zijn varianten, en om hun verspreiding te beperken.

Sleutelindicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) stijgt: ze ging van 77 op 02/07 naar 99 op 09/07. De afgelopen dagen stellen we en stijging van het aantal positieve gevallen vast, wat ons eraan herinnert hoe belangrijk het is waakzaam te blijven, je volledig in te laten enten om jezelf en anderen te beschermen en de basisregels te blijven naleven.

Om aan de vraag te voldoen, beschikken de 8 testcentra in Brussel over een capaciteit van 12.000 tests per dag, die indien nodig nog kan worden verhoogd. Elke dag worden er meer dan 8.000 tests uitgevoerd, d.w.z. 65.000 tests in 7 dagen. Dit grote aantal tests moeten we koppelen aan de toename van het aantal positieve gevallen. We stellen namelijk vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) op 09/07 constant blijft op een laag niveau: 1,2%. Tenslotte, hoe lager de leeftijd, hoe meer positieve gevallen er worden vastgesteld. Het aantal is het hoogst voor mensen tussen 20 en 29 jaar. Dat toont aan dat mensen in de hogere leeftijdscategorieën die al gevaccineerd zijn, beter beschermd zijn.

Door het hogere aantal positieve gevallen, is ook de R-waarde gestegen tegenover vorige week: die gaat van 1,01 op 02/07 naar 1,34 op 09/07. De contactopsporingsteams volgen deze situatie op de voet.

Besmettingen : de Delta-variant domineert en baart zorgen

Tussen 21 juni en 4 juli heeft de Deltavariant de eerste plaats overgenomen als meest verspreide variant in België. De dalende tendens van de Alfa-, Gamma- en Betavarianten zet zich voort.

Net als in andere Europese landen wint de Deltavariant snel aan terrein. Hij is nu verantwoordelijk voor 50,2% van de besmettingen, tegenover 23% vorige week. Omdat deze variant erg besmettelijk is en er veel mensen terugkeren uit het buitenland, blijft voorzichtigheid geboden. Het aandeel van de Alfavariant blijft dalen. Dit is nu de op één na meest voorkomende variant in België, met een aandeel van 42,6% van de gevallen. Het aandeel van de Gammavariant neemt licht af tot 4,6% en de Betavariant blijft eerder stabiel met een aandeel van 1,1% van de gevallen.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

De laatste dagen zien we een lichte stijging van het aantal opnames in sommige Brusselse ziekenhuizen, ten gevolge van de toename van de Deltavariant. Elk geval wordt grondig onderzocht zodat enerzijds de oorsprong van de besmetting kan worden achterhaald en anderzijds de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen. De nieuwe vastgestelde ziekenhuisopnames betreffen mensen die niet gevaccineerd zijn.

De voorbije twee dagen lijkt het aantal ziekenhuisopnames te stijgen: van 60 op 02/07 naar 66 op 08/07.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen neemt af en gaat van 33 op 02/07 naar 29 op 08/07.

Het aantal overlijdens stagneert al enkele dagen op 7 overlijdens per dag.

Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven essentieel om ons te beschermen tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten, en om hun verspreiding te beperken.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en ons Twitteraccount.