Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

 

 

Hoewel de epidemiologische indicatoren goed zijn, moeten wij tijdens de zomerperiode waakzaam blijven, want alle factoren die tot een nieuwe stijging van het aantal besmetting kunnen leiden, zijn aanwezig: mensen hebben veel sociale contacten en verplaatsen zich veel.

Sleutelindicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft dalen: ze ging van 100 op 25/06 naar 77 op 02/07. Dat is een daling met 26,85% tegenover vorige donderdag. Anderzijds stellen we vast dat het aantal positieve gevallen in ons gewest de laatste dagen stagneert. Dat herinnert ons eraan hoe belangrijk het is waakzaam te blijven, je volledig in te laten enten om jezelf en anderen te beschermen en de basisregels te blijven naleven.

Dat het aantal positieve gevallen onlangs licht steeg, kan worden verklaard doordat er veel meer tests worden gedaan: we testen momenteel meer dan 7.000 mensen per dag. Een groot deel daarvan zijn tests om op reis te kunnen vertrekken. Tegelijkertijd stellen we ook vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) licht daalt, want die gaat van 1,5% op 25/06 naar 1,2% op 02/07. Dat is de laagste positiviteitsratio sinds bijna een jaar.

Door het hogere aantal positeve gevallen, is ook de R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) gestegen tegenover vorige week: die gaat van 0,77 op 25/06 naar 1,01 op 02/07. De contactopsporingsteams volgen deze situatie op de voet.

Besmettingen

Tussen 14 en 27 juni vertonen de Alfa-, Gamma- en Beta-varianten een dalende tendens, terwijl het aandeel van de Delta-variant blijft stijgen.

De aanwezigheid van de Alfavariant is afgenomen, maar hij blijft wel de meest verspreide variant in België en is verantwoordelijk voor 65,2% van de besmettingen. De Deltavariant wint nog meer terrein met een aandeel van23%, tegenover 15,7% vorige week. Dat stemt overeen met de modellen van het Europees Agentschap. Het aandeel van de Gammavariant daalt tot 8,6% en de Betavariant is nog verantwoordelijk voor 0,8% van de gevallen.

Je laten vaccineren wordt sterk aanbevolen, want uit studies blijkt dat volledige vaccinatie (met 2 doses, behalve voor een unidosis-vaccin) op een efficiënte manier bescherming biedt tegen varianten, ook tegen de Deltavariant.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

We zien dat de situatie in de Brusselse ziekenhuizen de voorbije week verbeterd is.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen: van 86 op 25/06 naar 63 op 01/07.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen neemt ook af en gaat van 42 op 25/06 naar 32 op 01/07.

Het aantal overlijdens schommelt tussen de 5 en 10 overlijdens per dag.

 

Vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen blijven essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.