Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Momenteel is de epidemiologische situatie eerder positief. De epidemiologische cijfers blijven dalen, ondanks het feit dat het aantal besmettingen met 24% toeneemt doordat er sinds vorige week meer tests worden uitgevoerd. De GGC blijft deze cijfers nauwgezet opvolgen.

Sleutelindicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft dalen: ze ging van 295 op 21/05 naar 273 op 28/05.

Het aantal PCR- en antigeentests dat in Brussel werd gedaan, blijft rond de 44.000 eenheden hangen. We stellen daarentegen vast dat de positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) stabiel blijft, want die ging van 5,0% op 21/05 naar 4,7% op 28/05.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) zit onder de drempel van 1: op 21/05 bedroeg die 0,93 en op 28/05 0,95.

Besmettingen

De Britse variant blijft de meest verspreide variant in België en is verantwoordelijk voor 87,6% van de besmettingen, een cijfer dat blijft stijgen. De Braziliaanse variant is de op een na meest voorkomende variant, met 7,9%, terwijl de Zuid-Afrikaanse variant als op twee na meest voorkomende variant in België 0,9% van de besmettingen veroorzaakt. Voor deze varianten past de dienst voor contactopvolging de gebruikelijke contactopsporingsprocedure toe.

De Indische variant werd de afgelopen drie weken ook gedetecteerd op het Brussels grondgebied. Tot nu toe werden er in totaal 14 gevallen vastgesteld in het Brussels Gewest. Voorlopig zijn er twee besmettingshaarden vastgesteld: de ene binnen een gezin, en de andere in een kleuterschool. Voor deze variant is de contactopsporing intensiever, om de verspreiding ervan maximaal tegen te gaan. Verschillende laboratoria hebben de sequencing van deze variant wel kunnen toevoegen aan de klassieke PCR-test. Zo kunnen gevallen van de Indische variant sneller worden gedetecteerd: na 2 tot 3 dagen in plaats van 14 dagen tot 3 weken.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal ziekenhuisopnames daalt: van 265 op 21/05 naar 206 op 27/05.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen neemt ook af, en gaat van 98 patiënten op 21/05 naar 94 op 26/05. Op 27/05 daalde het aantal Covid-patiënten op intensieve zorgen tot onder de drempel van 500, met 491 bezette bedden. Ter herinnering: de overheid heeft een limiet van 500 Covid-patiënten op intensieve zorgen en een vaccinatiegraad van 80% bij de 65-plussers en risicopatiënten bepaald als voorwaarde voor de versoepelingen van 9 juni.

Het aantal overlijdens daalt ook, van 21 op 21/05 naar 14 op 28/05.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en het virus onder controle te krijgen, is het van cruciaal belang dat de maatregelen ter preventie van Covid-19 en de maatregelen bij symptomen of besmetting worden nageleefd:

1) respecteer de gezondheids- en beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld door te kiezen voor buitenactiviteiten)

2) ga in quarantaine en laat je testen bij het minste symptoom* en bij hoogrisico-contacten

3) laat je vaccineren

De combinatie van deze drie elementen geeft ons perspectief op een terugkeer naar ons normale leven.

*Ga in quarantaine en laat je testen bij de minste symptomen (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). De test is gratis: sinds 21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf (de dokter in het testcentrum schrijft de test dan voor).

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.