De epidemiologische situatie blijft stabiel in het Brussels Gewest

 

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie blijft stabiel in het Brussels Gewest

 

 

De Brusselse cijfers over de verspreiding van het virus blijven stabiel, ondanks verschillende corona-uitbraken. Een overzicht van de situatie in het Brussels Gewest.

In Brussel blijft de epidemiologische situatie voorlopig stabiel, terwijl de cijfers voor het Belgisch gemiddelde in stijgende lijn zitten. We stellen vast dat de positiviteitsratio de laatste dagen stabiel blijft rond de 5% (dit cijfer is het gemiddelde over 7 dagen, van d-10 tot d-4). De besmettingsgraad neemt echter af, met een 14-daagse incidentie van 247 gevallen per 100.000 inwoners op 03/02 tegenover 251 op 27/01.

Het aantal tests per periode van 7 dagen blijft ook stabiel. De verklaring daarvoor is dat er de laatste tijd minder mensen worden getest wegens terugkeer van een reis, maar hoogrisicocontacten worden nu twee keer getest (op dag 1 en dag 7), en de teststrategie voor potentiële uitbraken in collectiviteiten, zoals scholen, werd wat uitgebreid: zodra we vermoeden dat iemand in contact is geweest met het virus, wordt die persoon meteen getest, ook al is hij/zij een laagrisicocontact.

Omdat we zagen dat er gemiddeld veel tijd zat tussen het opduiken van symptomen en de afspraak voor een test (2,5 dagen), hebben we de testprocedure sinds 21 januari versoepeld zodat mensen die Covid-gerelateerde symptomen vertonen zich via de website https://brussels.testcovid.be/nl/ kunnen laten testen zonder dat zij vooraf een doktersvoorschrift nodig hebben. Het voorschrift wordt in dat geval namelijk opgesteld door de dokter die aanwezig is in het testcentrum. Doordat de tests toegankelijker werden gemaakt, kunnen mogelijke dragers van het virus sneller worden opgespoord. En dat is goed: mogelijke dragers van het virus snel testen en hun contacten snel opsporen blijft essentieel om de verspreiding van het virus af te remmen.

We stellen ook al een paar dagen een lichte daling van de ziekenhuisopnames vast. Zij dalen van 245 op 27/01 naar 217 op 02/02. Het aantal patiënten op de dienst intensieve zorgen daalt ook, van 45 op 27/01 naar 43 op 02/02. Het aantal overlijdens stijgt echter van 24 op 27/01 naar 25 op 03/02.

De epidemiologische situatie lijkt onder controle

Er werden verschillende uitbraken vastgesteld in een aantal Brusselse scholen, crèches, bedrijven en zelfs politiediensten. De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (de Administratie van de GGC) houden de situatie nauwlettend in de gaten. Zij werken daarvoor nauw samen met de artsen in de collectiviteiten, de betrokken organiserende instanties en de lokale autoriteiten.

Bovendien is de situatie in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen stabiel. Aan het einde van de week van 1 februari zal 80% van de bewoners de tweede dosis van het vaccin hebben gekregen. 10 dagen na toediening van die tweede vaccindosis zullen zij volledig beschermd zijn. Daardoor zouden zij minder risico's moeten lopen.

De epidemiologische situatie blijft dus stabiel in Brussel, hoewel uit de cijfers wel een stijging blijkt van mogelijke gevallen van de Britse variant van het virus. Dat wordt bevestigd door sequencing, waarmee het genoom van het virus kan worden geanalyseerd. De cijfers stabiliseren natuurlijk wel op een te hoog niveau en voorzichtigheid blijft geboden. Iedereen moet de preventie- en quarantainemaatregelen zo goed mogelijk blijven naleven om een verdere verspreiding van het virus, en dus ook de nog besmettelijkere Britse variant, tegen te gaan.

Strategische maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

In het Brussels Gewest worden er verschillende instrumenten uitgewerkt om in combinatie met de gezondheids- en hygiënemaatregelen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er in het Brussels Gewest 250 callcentermedewerkers en 40 field agents actief voor contactopvolging. Daarnaast kunnen er in de Brusselse testcentra in totaal bijna 10.000 mensen per dag getest worden, wat het makkelijker maakt om alle testverzoeken te verwerken.

Bovenop de versterking van de contactopsporing werd net het allereerste vaccinatiepunt in Brussel geopend in het test- en vaccinatiecentrum Pacheco (Pachecolaan 42, 1000 Brussel) van de Kliniek Sint-Jan. 4 andere centra zijn klaar om de deuren te openen zodra de vaccins aankomen. In deze vaccinatiepunten wordt eerst het personeel uit de eerstelijnszorg gevaccineerd, te beginnen bij de oudste personeelsleden, voordat er wordt gestart met de volgende vaccinatiefases. De doelstelling is om in fine minstens 70% van de bevolking te vaccineren (m.a.w. minstens 850.000 Brusselaars) om groepsimmuniteit te verkrijgen en de verspreiding van het virus in te dammen.

 

Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen