Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een eerste attaché deskundige voor de dienst HRM en de juridische dienst

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een eerste attaché deskundige (A2) om de dienst HRM en de dienst Procedures en Juridische Ondersteuning van de directie Coördinatie en Procedures te begeleiden.

De dienst Procedures en juridische ondersteuning heeft als taken:

 • De andere diensten en directies ondersteunen met de juridische ervaring nodig voor het ontplooien van hun activiteiten en onderzoeken.
 • De procedures en interne en externe administratieve processen opvolgen.
 • Hangende geschillen en betwiste procedures opvolgen.
 • Relaties met de raadsheren (advocaten, ...) onderhouden in de bevoegdheidssector van de dienst.

De dienst HRM heeft als missie ondersteuning en bijstand bieden aan de Diensten van het Verenigd College op de verschillende gebieden betreffende het beheer van personeel en de administratie.

Deze dienst heeft als taken:

 • De partner zijn betreffende de ontwikkeling en implementatie van het personeelsbeleid om de strategie en prestaties van de administratie te ondersteunen en bij te staan.
 • Het administratieve beheer verzekeren op vlak van verloning en opvolging van de loopbaan van het personeel.
 • Het begeleiden en vergemakkelijken van het aannemen van nieuwe medewerkers.
 • De toegang tot informatie betreffende het personeelsbeleid binnen de administratie vergemakkelijken.
 • De begeleiding van werknemers bij hun individuele ontwikkeling door specifieke opleidingen te identificeren en organiseren.
 • Zorgen voor de naleving en toepassing van het arbeidsreglement en statuur van de DVC.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van en toezicht houden op het jaarlijkse budget van de personeelsdienst.
 • Het bijhouden van statistieken betreffende de personeelsleden en hierover regelmatig verslag uitbrengen, met name aan vakbondsorganisaties.
 • Het ontwikkelen van technische en juridische expertise in lijn met de dienst.
 • Zorgen voor de verschillende aspecten met betrekking tot het dagelijkse beheer van de dienst.

De betrekking kan worden ingevuld:

 • Via mobiliteit en externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
 • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

Vacante betrekking

1 eerste attaché deskundige (A2) HRM-Juridische Ondersteuning-Projectbeheer

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

StaatsbladMoniteur

Jobat NL – FR

VDAB NLFR

Tot 28/10/19, 18 uur

Jusqu’au 28/10/19, 18 heures

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen uiterlijk 28/10/2019:

De heer Nicolas Lagasse

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt uiterlijk tegen 28/10/2019 om 18 uur per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres: srhdhr@ccc.brussels.

Contacten

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.