Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een eerste attaché (A2) voor de dienst Financiële Controle

 

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken naar een eerste attaché (A2) om de dienst Financiële controle van de directie Controle te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Controle

De directie Controle staat in voor het administratief en financieel toezicht op de instellingen die onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College (DVC) en van Iriscare vallen. Die directie maakt integraal deel uit van de DVC maar werkt voor de beide administraties (DVC en Iriscare).

De directie Controle bestaat uit twee diensten:

  • de dienst Administratieve Controle;
  • de dienst Financiële Controle.

De dienst Financiële Controle van de directie Controle heeft als opdrachten:

  • in te staan voor het algemene financiële toezicht op de sectoren en de instellingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, om redelijke zekerheid te hebben over hun financiële gezondheid;
  • een financiële controle uit te voeren op de erkende of te erkennen instellingen, waardoor een beter beheer en controle op de erkenningen of vergunningen mogelijk wordt;
  • een financiële controle uit te voeren op de subsidiedossiers, vooraf (ter ondersteuning van de analyse van de subsidieaanvragen waar de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen van de DVC verantwoordelijk voor is) of achteraf (ter ondersteuning van de analyse van de aanwending van de subsidies en de dotaties beheerd door de directie Begroting en Financiën van de DVC);
  • in te staan voor de financiële opvolging van de kinderbijslagfondsen, in samenwerking met Iriscare;
  • de werkzaamheden van het kredietcomité van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te organiseren;
  • de financiële indicatoren te analyseren in het kader van de opvolging van de beheersovereenkomsten (Iriscare, vzw New Samusocial, vzw Bruss’Help, vzw Abrumet, vzw Brusano).

Vacante betrekkingen

De betrekking kan worden ingevuld via mobiliteit en externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;

Eerste attaché

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

Selor FRNL

Tot 12/3/2021, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indiening van de kandidaturen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 12/3/2021, 18u:

De heer Nicolas Lagasse

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Contacten

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.