De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een attaché "Geestelijke Gezondheidszorg" voor de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

bel met de vermelding "job" en een vergrootglas

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een attaché "Geestelijke Gezondheidszorg" om de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

De Directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, … werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit twee afdelingen die zelf weer onderverdeeld zijn naargelang de desbetreffende sectoren:

 • Gezondheid: deze afdeling is gestructureerd in 3 cellen:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschermd wonen);
  • Eerste lijn & Ambulante zorg;
  • Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, …) & Overdraagbare aandoeningen;
 • Bijstand aan personen: deze afdeling behandeld uiteenlopende zaken zoals:
  • Dakloosheid;
  • Opvang van mensen van buitenlandse afkomst en het integratieproces;
  • Sociale bijstand, re-integratie van gevangenen, jeugdbijstand, filmcontrole,…

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

1 attaché Geestelijke Gezondheidszorg

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Alter Job FRNL

Tot 24/5/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, toelichting over de kwalificaties en ervaring en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres srhdhr@ccc.brussels vóór 24/5/2022, 18u.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.