Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een arts voor de directie Controle

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een Franstalige of Nederlandstalige arts om de dienst Administratieve Controle te versterken.

De dienst Administratieve Controle stelt rapporten op met de vaststellingen van de inspecteurs betreffende de instellingen en initiatieven die een erkenning of toelating vergen. In dat verband verifieert de dienst of die instellingen zich overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften organiseren en werken. In voorkomend geval gaat hij na of de instellingen het nodige doen om te verbeteren.

Hij werkt samen met de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen, en de ION Iriscare om erkenningen te beheren.

Een eerste deel van het team staat in voor het deel “Bijstand aan personen”. Het bestaat uit een attaché en drie maatschappelijk assistenten, die deelnemen aan de erkennings- en controleprocedures voor de onthaal- en huisvestingsstructuren (dagcentra, rusthuizen, huisvestingcentra...) en ook voor de diensten voor bijstand aan personen (thuiszorg, dringende sociale hulp, begeleidingscentra, begeleidingsdiensten etc.).

Het tweede deel van het team staat in voor het deel “Gezondheid”. Het bestaat uit drie verpleegkundigen, die deelnemen aan de erkennings- en controleprocedures voor de zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, initiatieven beschermd wonen etc.).

Vacante betrekking

De betrekking is een contractuele functie: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

1 arts

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

 

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

 

Tot 20/9/2020

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, …

Indienen van de kandidaturen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres: srhdhr@ccc.brussels vóór 20/9/2020.

Contacten

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.