Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar attachés (A) en assistenten (B) voor de dienst Financiële Controle

De dienst Financiële Controle staat onder meer in voor de financiële controle van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkende of gesubsidieerde instellingen en diensten.

Hieronder vindt u de vacante betrekkingen.

De betrekkingen in het rood kunnen uitsluitend worden ingevuld via mobiliteit of externe mutatie. Dat betekent dat deze betrekkingen enkel toegankelijk zijn voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven.

De betrekkingen in het blauw zijn contractuele functies. Ze zijn toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

Organogram van de DVC

Vacante betrekkingen

 

Directie Controle

  • Dienst Financiële Controle

1 financieel expert (A1)

FR/NL

Description de fonction

Functiebeschrijving

Via mobiliteit en externe mutatie

Moniteur

Staatsblad

Tot 10/7/2019, 18 uur

 

1 financieel inspecteur (A1)

FR/NL

Description de fonction

Functiebeschrijving

Contractueel

FR:

JobatVacature - Actiris

NL:

JobatVacature - Actiris

Tot 23/7/2019

 

2 financiële contrôleurs (B)

FR/NL

Description de fonction

Functiebeschrijving

Contractueel

FR :

Jobat - Actiris  - Vacature

NL :

JobatActiris - Vacature

Tot 14/7/2019

 

1 beheerder van financiële processen (B)

FR/NL

Description de fonction

Functiebeschrijving

Contractueel

FR :

JobatActirisVacature

NL :

 JobatActiris - Vacature

Tot 14/7/2019

 

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, …

 

Indienen van de kandidaturen

  • Voor de betrekking van Attaché financieel expert in te vullen via mobiliteit en externe mutatie:

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, CV) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen uiterlijk 10 juli 2019, 18 uur:

De heer Nicolas Lagasse

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1,

1040 Brussel

  • Voor de contractuele betrekkingen:

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres: srhdhr@ccc.brussels:

Financiële controleurs

Beheerder van financiële processen

Tegen 14/7/2019

Attaché Financieel inspecteur

Tegen 23/7/2019

 

Contacten

Voor alle aanvullende informatie over de in te vullen betrekkingen of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM : srhdhr@ccc.brussels.