Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Bescherm de meest kwetsbaren onder ons nu er een nieuwe stijging is van Covid-19-besmettingen

twee gehandschoende handen die een masker vasthouden

 

Persbericht - PDF

Bescherm de meest kwetsbaren onder ons nu dat er een nieuwe stijging is van Covid-19-besmettingen

 

De epidemiologische indicatoren in het Brussels Gewest duiden op een lichte stijging na de versoepelingen van de gezondheidsmaatregelen. Daarom blijft het belangrijk om de meest kwetsbaren onder ons te blijven beschermen door de basisgezondheidsmaatregelen toe te passen en zich te laten vaccineren.

Hoewel heel wat experts de stijging van Covid-19-besmettingen verwacht hadden, wordt ze wel nog steeds strikt opgevolgd. En terecht, want de zorgsector moeten naast de zorg van patiënten met het corona- of griepvirus de uitgestelde behandelingen nog uitvoeren.

Om te vermijden dat deze situatie verergert en om zichzelf en de meest kwetsbaren uit onze omgeving te blijven beschermen, herinnert de GGC aan het belang van vaccinatie en naleving van de basisgezondheidsmaatregelen.

De basisvaccinatie tegen Covid-19 blijft samen met de boosterprik de beste bescherming tegen het virus en zijn (huidige of toekomstige) varianten en ernstige vormen van de ziekte bij infectie. De totale vaccinatiegraad helpt namelijk om de ontwikkeling van nieuwe varianten te beperken. Om zich te laten vaccineren, is het mogelijk een afspraak te maken via het platform Bru-Vax of door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19, of door naar een vaccinatiepunt te gaan zonder afspraak. Alle informatie over de verschillende vaccinatiepunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar op coronavirus.brussels.

Vaccinatie moet hoe dan ook gecombineerd worden met enkele basisgezondheidsmaatregelen zoals goede verluchting van ruimtes of het dragen van een mondmasker vanaf 6 jaar wanneer we ons ziek voelen voor contacten buitenshuis, vooral met kwetsbare personen.

Ter herinnering blijft het mondmasker trouwens verplicht in zorginstellingen, medische praktijken en apotheken en in het openbaar vervoer. Hoogrisicocontacten worden ook aanbevolen om dagelijks een zelftest af te nemen in de zeven dagen die volgen op het begin van de besmetting van hun contact. Het is steeds mogelijk om zich te laten testen door een afspraak te maken via het platform brussels.testcovid.

Bovendien raadt de GGC aan om gebruik te maken van de online tools die eind vorig jaar ontwikkeld werden om het test- en tracingproces te vergemakkelijken:

  • De zelfevaluatietool, waarmee het mogelijk is om via een eenvoudige online vragenlijst na te gaan of u zich moet laten testen op het coronavirus en een code kan verkrijgen voor een gratis afspraak in een van de Brusselse testcentra,
  • Het formulier na positieve zelftest waarmee personen met een positieve zelftest onmiddellijk een CTPC-code kunnen aanvragen voor een PCR-test,
  • De CoronAlert-app blijft een nuttige tool om eventuele hoogrisicocontacten te melden aangezien deze zich niet meer moeten laten testen of in quarantaine moeten gaan sinds 17 maart 2022.

Praktische informatie

Om op de hoogte te blijven van ons nieuws, kan u deelnemen aan onze volgende persmomenten:

  • Dinsdag 22 maart 2022 om 11.00 u.
  • Dinsdag 26 april 2022 om 11.00 u.

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) stijgt lichtjes: het aantal staat nu op 495 op 18/03, tegenover 453 op 11/03.

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) stijgt ook tot 15,7% op 18/03, tegenover 12,9% op 11/03.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) blijft hoger dan de drempelwaarde 1 met 1,14 op 18/03.

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen

Het aantal hospitalisaties daalt. Op 17/03 waren er in het Brussels Gewest 194 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 208 op 10/03. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen daalt lichtjes: het gaat om 27 op 17/03, tegenover 34 op 11/03.

We betreuren deze week het overlijden van 11 personen aan Covid-19 in het Brusselse Gewest.

Situatie van de vaccinaties op 18/03

persbericht_18_03_2022_-_brussels_residents_fully_vaccinated.png

persbericht_18_03_2022_-_brussels_residents_vaccinated_with_a_booster_dose.png

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.