Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Actualisatie van de perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars

Actualisatie van de perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft de perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars geactualiseerd (voor de periode 1998-2019).

Deze indicatoren hebben onder meer betrekking op het aantal geboorten, het geboortecijfer, de verschillende componenten van foeto-infantiele sterfte, de frequentie van vroeggeboorte, laag geboortegewicht, meerlingengeboorten en keizersneden. Geboorten/bevallingen worden ook geanalyseerd naar verschillende kenmerken van de moeder/ouders, waaronder nationaliteit, gezinstoestand en het aantal ouders in het huishouden met een arbeidsinkomen op het moment van de bevalling.

Raadplegen: