Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

In 100 dagen probleemloos meer dan 750.000 vaccinatieafspraken gemaakt via Bru-Vax

Persbericht - PDF

In 100 dagen probleemloos meer dan 750.000 vaccinatieafspraken gemaakt via Bru-vax

 

 

Sinds het platform, dat tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Doctena, op 19 april gelanceerd werd, is het een groot succes. Met tot dusver meer dan 750.000 geboekte afspraken en 4 afspraken per seconde op piekmomenten is Bru-Vax erin geslaagd de grote toestroom van burgers op te vangen en oplossingen te ontwikkelen voor het vaccinbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Eenvoud is het sleutelwoord

Al heel vroeg in de Brusselse vaccinatiecampagne heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in nauwe samenwerking met Doctena, een nieuw afsprakenplatform ontwikkeld, Bru-Vax, om de omslachtige boekingsprocedure te vereenvoudigen voor de burgers.

Toegankelijkheid staat centraal in de Brusselse vaccinatiecampagne. Dat uit zich concreet in de onmiddellijke oprichting van een gewestelijk callcenter, gratis openbaar vervoer (MIVB) van en naar de vaccinatiecentra en de mogelijkheid om je zonder afspraak te laten vaccineren.

"We hebben Doctena gevraagd om Bru-Vax te ontwikkelen omdat het nodig was om een eenvoudige toegang te creëren, waarbij de gebruiker centraal staat in de procedure. Om je in te schrijven heb je enkel je rijksregisternummer nodig. Tot nu toe hebben meer dan 386.000 Brusselaars via het beveiligde platform een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren tegen Covid-19," aldus Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Een afsprakenprocedure aangepast aan de 21ste eeuw

Doctena heeft een gebruiksvriendelijke dienst ontwikkeld die beantwoordt aan de specifieke behoeften van Brussel en aan de technische vereisten voor het beheer van de logistieke aspecten voor het verdere verloop van de vaccinatiestrategie. Het platform beschikt niet alleen over een systeem waarmee burgers vaccinatieafspraken kunnen maken of zich op de wachtlijst kunnen inschrijven, maar ook over een geïntegreerd aanvraagsysteem voor gratis vervoersbewijzen (MIVB) en een beveiligd systeem voor vaccinbestellingen voor de verschillende partijen die bij de vaccinatie betrokken zijn, zoals mobiele teams of huisartsen.

"Onze klanten, ziekenhuizen en zorgprofessionals, gebruiken Doctena om hun dagen zo efficiënt mogelijk te organiseren en kostbare tijd te besparen voor hun patiënten. Wat zij op prijs stellen bij het doctena.be-platform, is het feit dat het alle beschikbaarheden van het zorgpersoneel duidelijk weergeeft. Zo kunnen zij met het grootste gemak 24/7 afspraken maken. Het feit dat de online inschrijving voor vaccinatie goed is georganiseerd, is een gedroomde kans om ook aan de meest terughoudende mensen te tonen hoe efficiënt het is om het boeken van afspraken in de gezondheidszorg te digitaliseren," besluit Alain Fontaine, CEO en mede-oprichter van Doctena.

Pour la Cocom et Doctena, l'expérience et la simplicité de Bru-Vax vient en soutien de la vaccination de masse à Bruxelles et participe ainsi à la sortie de crise sanitaire.

Zowel voor de GGC als voor Doctena ondersteunt Bru-Vax met zijn ervaring en eenvoud de vaccinatie op grote schaal in Brussel. Zo draagt het platform bij tot het overwinnen van de gezondheidscrisis.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk om je te beschermen tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten, en om hun verspreiding tegen te gaan.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount