Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Gereglementeerde beroepen

Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Een beroep is gereglementeerd indien er regelgeving is die voorschrijft dat je een speciaal diploma nodig hebt, over bepaalde beroepservaring dient te beschikken, een bepaald examen moet afleggen en/of zich bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat je dit beroep mag uitoefenen. Met andere woorden, van zodra de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (hierna: GGC) in een ordonnantie of besluit bijvoorbeeld een specifiek diploma of een specifieke ervaring eist om een beroep te mogen uitoefenen, dan is er sprake van een gereglementeerd beroep.

Door de GGC gereglementeerde beroepen

De GGC reglementeert de volgende beroepen:

  • verantwoordelijke van een kinderopvanglocatie
  • kinderbegeleider in een kinderopvanglocatie

Voorwaarden

Als u met een buitenlands diploma een gereglementeerd beroep wil uitoefenen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, moet u dat diploma laten erkennen. Waar u de gelijkwaardigheidserkenning moet aanvragen, hangt af van uw diploma én waar u het behaald hebt: binnen of buiten de EER of Zwitserland.

  • U hebt de nationaliteit van een land binnen de EER of Zwitserland
  • U hebt uw diploma behaald binnen de EER of Zwitserland
  • Het beroep dat u wilt komen uitoefenen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is gereglementeerd door de GGC.
  • Uw diploma geeft toegang tot ditzelfde beroep in uw land van herkomst

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u rechtstreeks een professionele erkenning aanvragen bij de GGC. Indien uw beroepskwalificaties erkend worden, betekent dat dat u toegang krijgt tot een bepaald gereglementeerd beroep.

Indien u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een gelijkwaardigheidserkenning aanvragen bij de bevoegde Belgische instantie.

Procedure

Indien u één van deze beroepen wenst uit te oefenen en dus uw beroepskwalificaties wilt laten erkennen, vult u het aanvraagformulier in en bezorgt u het aan de GGC met de post (gericht aan de dienst "Procedures en Juridische ondersteuning") of via e-mail op proceduresjurid@ggc.brussels.

Indien u zich slechts tijdelijk en incidenteel in België wilt vestigen, vult u de verklaring in en bezorgt u het aan de GGC op dezelfde manier.

Nuttige links

Op het portaal 'business.belgium.be' vindt u meer informatie over de Europese richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Die is omgezet in GGC-recht door de ordonnantie van 20 mei 2021.

Het Belgische assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties (Be-Assist) informeert en oriënteert de beroepsbeoefenaars die een gereglementeerd beroep in een lidstaat willen uitoefenen.

Documenten

Aanvraag van een erkenning van buitenlandse beroepskwalificatie om te werken in de kinderopvang baby's en peuters

Verklaring van EU-onderdanen van tijdelijke en incidentele dienstverlening in de kinderopvang baby's en peuters

 

Relevante wetgeving