Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Formulieren & Documentatie

Deze ruimte is enkel bestemd voor professionele gebruikers. Hier kunnen ze formulieren, vragenlijsten en modellen van reglementen in de domeinen van Gezondheids- en Welzijnszorg vinden.

 

Alle documenten kunnen worden gedownload in Word-formaat. Deze documenten zijn uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

Bijstand aan personen

Bejaarde personen : opvang of verblijf

De formulieren zijn nu beschikbaar op de website van Iriscare, de instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Bijstand aan personen met een handicap : opvang of verblijf

De formulieren zijn nu beschikbaar op de website van Iriscare, de instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Thuiszorg

De formulieren zijn nu beschikbaar op de website van Iriscare, de instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Diensten voor bijstand aan personen

Centra voor volwassenen in moeilijkheden

Gezondheidsbeleid

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

loonkosten

Groepering
Individuel

telesecretariaat

Premie

Bescherming van persoonsgegevens

Clausules betreffende de verwerking van persoonsgegevens

De Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens bepaalt dat de GGC, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, beroep moet doen op verwerkers die voldoende veiligheidsgaranties bieden (passende technische en organisatorische maatregelen). De GDPR vereist dat de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of een andere bindende rechtshandeling. Dit is zeer nauwkeurig geregeld in artikel 28 van de verordening dat een reeks voorwaarden oplegt waaraan absoluut moet worden voldaan. De volgende clausules voldoen aan deze vereisten: Clausules betreffende de verwerking van persoonsgegevens.