Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Coördinatie van de daklozensector

Coördinatie van de noodhulp- en inschakelingsvoorzieningen en uitvoering van studies en van analyses over de problematiek inzake dakloosheid in Brussel.

Waarover gaat het?

De vzw Bruss'Help coördineert de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen, verwijst daklozen door en waakt over de uitvoering van studies en onderzoeken over de problematiek van dakloosheid in Brussel. 

Voor wie?

De vzw Bruss'Help zet zich in voor daklozen en begeleidingsbehoeftigen, maar ook voor de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen die hen hulp bieden.
De vzw richt zich ook tot de overheid via haar studies en aanbevelingen.

Werking

De vzw staat in voor het sociale noodoproepnummer (dispatching) en de monitoring van de beschikbare plaatsen in de centra of andere structuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om een adequate doorverwijzing naar de centra te verzekeren en straathoekwerkdiensten naargelang de behoeften op pad te sturen. 

Daarnaast coördineert de vzw de verschillende comités voor Noodhulp en Inschakeling, waarin private en publieke actoren uit de daklozensector en andere aanverwante sectoren zijn verenigd. Deze comités hebben de volgende opdrachten: de samenwerking tussen de actoren verbeteren, advies geven of richtsnoeren voorstellen aan het Verenigd College om de preventie van dakloosheid, de organisatie van de noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen en de doorverwijzing van daklozen of begeleidingsbehoeftigen te verbeteren. 

De vzw Bruss'Help ondersteunt ook de ontwikkeling van initiatieven voor de prospectie van stabiele woningen ten behoeve van centra die aan daklozen woonoplossingen zullen kunnen bieden. 

Ten slotte voert de vzw verschillende studies en onderzoeken uit, zoals een telling van de daklozen in het Brussels Gewest.

Adres zoeken

 

Relevante wetgeving

Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, art. 4 en 58-65.