Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Diensten voor psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding aan huis

Psychosociale, financiële en administratieve begeleiding aan huis van maatschappelijk kwetsbare personen

Waarover gaat het?

De diensten voor psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding bieden hulp en begeleiding aan huis van maatschappelijk kwetsbare personen. Het doel is deze personen de mogelijkheid te bieden zelfstandig te wonen en een eigen woning te behouden.

Voor wie en waarom?

De diensten voor psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding aan huis, soms diensten voor begeleid wonen geheten, richten zich tot:

  • alleenstaanden, koppels en gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie die nood hebben aan ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen en hun woning te behouden;
  • personen die niet langer op straat leven of een residentiële voorziening voor thuislozen hebben verlaten en op eigen benen willen staan maar toch nog een vorm van begeleiding wensen.

De begeleiding heeft betrekking op diverse soorten hulp:

  • ondersteuning bij het zoeken van huisvesting of van werk;
  • morele steun bij zware beproevingen (plaatsing van kinderen, verslavingsproblemen, gerechtelijke procedures, enz.);
  • hulp bij administratieve verrichtingen;
  • budgetbegeleiding;
  • doorverwijzing naar andere diensten, enz.

Werking

De begeleiding is kosteloos en verloopt meestal bij de hulpvrager thuis. De duur van de begeleiding ligt niet vast maar wordt bepaald door de graad van stabiliteit die door de hulpvrager wordt bereikt.

De begeleide persoon of het begeleide gezin moet zelf over huisvesting beschikken waarvan hij/het geen eigenaar is. Deze woongelegenheid mag niet onder een sociale of verzorgingsinstelling ressorteren.

Adres zoeken