Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Diensten voor de begeleiding van personen die op straat leven

Begeleiding, in hun leefomgeving, van personen die op straat leven

Waarover gaat het?

De diensten voor de begeleiding van personen die op straat leven willen de kloof overbruggen tussen de straat en het bestaande netwerk van welzijnsvoorzieningen. Ze bieden een luisterend oor, verwijzen door naar aangepaste diensten, informeren en begeleiden.

Voor wie en waarom?

Doel van het straathoekwerk is naar de personen die op straat leven toe te gaan en hen te begeleiden in hun traject. Deze begeleiding verloopt uitsluitend in de leefomgeving van deze personen en houdt rekening met hun waarden en levenswijze.

De straathoekwerkers bieden via hun regelmatige aanwezigheid op straat:

  • een onvoorwaardelijk luisterend oor;
  • informatie;
  • verwijzing naar de meest geschikte diensten;
  • psychosociale begeleiding;
  • relationele begeleiding.

Het straathoekwerk beoogt een verbetering van de leefomstandigheden van de personen die op straat leven en het herstel van de sociale banden.

Deze diensten informeren burgers, verenigingen en overheden over de levenscontext en de noden van de personen die op straat leven met het oog op de aanpassing van de diensten of het beleid en op een betere maatschappelijke integratie van deze personen.

De hulpverlening is volledig gratis en waarborgt de anonimiteit van de betrokken personen.

Adres zoeken