Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Centra voor dringende maatschappelijke hulpverlening

Kortdurende opvang en individuele begeleiding van personen die zich in een psychosociale crisis bevinden

Waarover gaat het? 

De centra voor dringende maatschappelijke hulpverlening bieden kortdurende opvang en begeleiding aan personen die zich in een psychosociale crisis bevinden en behoefte hebben aan onmiddellijke opvang en omkadering.

Voor wie en waarom?

De centra voor dringende maatschappelijke hulpverlening richten zich tot:

  • personen in een tijdelijke crisissituatie die niet onmiddellijk kan worden opgelost (partnergeweld, uitzetting uit de woning, brand, enz.);
  • personen die chronisch dakloos zijn.

Ze vangen zowel alleenstaanden (mannen en vrouwen) als gezinnen met kinderen op.

Deze centra bieden:

  • opvang die gratis, onmiddellijk, onvoorwaardelijk en van korte duur is;
  • psychosociale begeleiding (luisterbereidheid, materiële en psychologische bijstand, administratieve hulp, hulp bij de regularisering van de sociale rechten, enz.);
  • doorverwijzing naar een meer geschikte onthaalvoorziening.

Werking

De centra voor dringende maatschappelijke hulpverlening zijn telefonisch dag en nacht en zeven dagen per week bereikbaar.

Ze beschikken over een geïnstalleerde keuken, een eetkamer, een woonkamer en een badkamer of douches.

De opgevangen personen verblijven in een individuele of een gemeenschappelijke kamer (maximaal 6 bedden).

Adres zoeken