Contact

U hebt een klacht...

De GGC houdt regelmatig inspecties in de door haar erkende instellingen, centra en diensten.

Dit neemt echter niet weg dat het mogelijk is dat u toch een klacht hebt over één van deze instellingen, centra en diensten.

Is dat het geval, dan raden wij u aan om eerst met de verantwoordelijke(n) binnen de instelling, het centrum of de dienst te gaan praten om op die manier een oplossing te zoeken. De ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben vaak een onafhankelijke Ombudsdienst waar u met uw vragen en/of opmerkingen terecht kunt.

Hebt u dat gedaan en krijgt u geen gehoor of durft/kunt u niet rechtstreeks met de betrokken(e) verantwoordelijke(n) praten, dan kunt u uw klacht ook aan ons doorgeven.

Wij zorgen er dan voor dat uw klacht zo snel als mogelijk behandeld wordt.

Vermeld in uw schrijven uw naam en adres (in voorkomend geval, ook uw telefoonnummer of e-mail adres), om welk(e) instelling, centrum of dienst het gaat, wat de aard van het probleem is, de betrokken persoon en of u zelf reeds stappen ondernomen hebt binnen de instelling, het centrum of de dienst om tot een oplossing te komen.

Uw klacht zal steeds in volledige discretie behandeld worden.

Een inspecteur zal onverwijld overgaan tot de controle, ter plaatse, van de gegrondheid van de klacht, na de verantwoordelijke(n) van de instelling, het centrum of de dienst te hebben gehoord.  Hij zal hierbij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de anonimiteit van de klacht en het vertrouwelijke karakter van de elementen die ertoe aanleiding geven, te waarborgen.

U wordt door ons op de hoogte gehouden van de vorderingen in uw dossier en waar nodig zal de GGC zeker snel de nodige stappen ondernemen om een gepaste oplossing te vinden.

CAPTCHA
Deze vraag dient om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.