Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Voor professionelen

Deze professionele ruimte is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij een of meerdere bevoegdheden van de Diensten van het Verenigd College (DVC):

  • de verantwoordelijken en beheerders van zorginstellingen of instellingen voor bijstand aan personen die een erkenning of een subsidie van de DVC wensen;
  • de huisartsen die financiële steun wensen in de vorm van een Impulseo-premie;
  • de artsen die verplicht zijn een overdraagbare ziekte aan te geven bij de dienst Hygiëne van de DVC.
  • de burgers die een erkenning van hun beroepskwalificaties nodig hebben.

In elke rubriek vind je de geldende wetgeving, de procedure en de daarbij horende documenten, formulieren en vragenlijsten.