Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Erkenning

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) erkent instellingen, centra en diensten voor zorgverlening binnen de bevoegdheidsdomeinen "gezondheid" en "bijstand aan personen” in het Brussels Gewest.

Ze moeten hiervoor aan een reeks voorwaarden voldoen:

  • algemene normen,
  • bouwnormen (oppervlakte, uitrusting …),
  • veiligheidsnormen (brandveiligheid …),
  • functionele normen (personeel …),
  • organisatorische normen.

Erkenningsprocedure

De instelling dient een erkenningsaanvraag in. Als de GGC die aanvaardt, verleent ze de instelling:

  • een "voorlopige erkenning" in de sector van het gezondheidsbeleid,
  • een "voorlopige werkingsvergunning" in de sector van het welzijnsbeleid (bijstand aan personen).

In de periode van de voorlopige erkenning/werkingsvergunning controleert de GGC of de instelling aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. Als dat het geval is, krijgt de instelling een erkenning van de GGC die meestal gepaard gaat met een organieke subsidiëring.

Voor welke instellingen?

De Diensten van het Verenigd College van de GGC zijn bevoegd voor de erkenning van:

Klik door naar de detailpagina’s voor meer informatie over de specifieke erkenningsvoorwaarden en -procedures voor de verschillende instellingen, inclusief de aanvraagformulieren en regelgeving.