Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Transparantie

Op 7 juni 2019 is in het Staatsblad een gezamenlijk decreet en ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie legt aan de Brusselse instellingen de verplichting op om bepaalde informatie op hun website te publiceren.

Deze informatie is hieronder toegankelijk:

Covid-19 (art. 15)

Covid-19

Organisatie

Inventaris van subsidies

Tabel van de subsidies toegekend in 2022 (Openbudget)

Inventaris van externe studies verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid

Inventaris van externe studies verricht in 2020

Inventaris van overheidsopdrachten

Inventaris van de overheidsopdrachten gesloten in 2022 (Openbudget)

Aanwervingen

Oproepen tot kandidaten

Rubriek "Jobs"

Beslissingen om de posten van agenten van niveau A aan te werven, te promoten en te vervangen

Tabel

Lijst van ministeriële kabinetten

  1. Kabinet van de Voorzitter Rudi Vervoort
  2. Kabinet van Minister Elke Van den Brandt
  3. Kabinet van Minister Alain Maron
  4. Kabinet van Minister Sven Gatz
  5. Kabinet van Minister Bernard Clerfayt

Agenda's en notulen van het Verenigd College

Sinds 2 april 2020 worden de agenda’s en beslissingen van het Verenigd College gepubliceerd op het platform Editoria. U kunt er toegang toe krijgen via deze link

2020

2019

Relevante wetgeving