Transparantie

Op 7 juni 2019 is in het Staatsblad een gezamenlijk decreet en ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie legt aan de Brusselse instellingen de verplichting op om bepaalde informatie op hun website te publiceren.

Deze informatie is hieronder toegankelijk:

Organisatie

De GGC

Bevoegdheden

Financiering en begroting

Verenigd College

Verenigde Vergadering

Administratie

Aanwervingen

Oproepen tot kandidaten

CBD 6 maanden halftijds - Observatorium voor Gezondheid en Welzijn : Alterjob NL - FR

Belissingen tot aanwerving, bevordering of vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A

Tabel

Lijst van ministeriële kabinetten

  1. Kabinet van de Voorzitter Rudi Vervoort
  2. Kabinet van Minister Elke Van den Brandt
  3. Kabinet van Minister Alain Maron
  4. Kabinet van Minister Sven Gatz
  5. Kabinet van Minister Bernard Clerfayt

Agenda's en notulen van het Verenigd College

2020

2019

Relevante wetgeving: 

Delen