Transparantie

Op 7 juni 2019 is in het Staatsblad een gezamenlijk decreet en ordonnantie gepubliceerd van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.

Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie legt aan de Brusselse instellingen de verplichting op om bepaalde informatie op hun website te publiceren.

Deze informatie is hieronder toegankelijk:

Organisatie

De GGC

Bevoegdheden

Financiering en begroting

Verenigd College

Verenigde Vergadering

Administratie

Inventaries van subsidies

Tabel van de subsidies toegekend in 2019 (periode van 7/12/2019 tot 31/12/2019)

Inventaris van externe studies verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid

Geen externe studie verricht tijdens de periode van 7/12/2019 tot 31/12/2019.

Inventaris van overheidsopdrachten

Geen overheidsopdracht gesloten tijdens de periode van 7/12/2019 tot 31/12/2019.

Aanwervingen

Oproepen tot kandidaten

 1. Oproep tot kandidaatstelling voor een eerste attaché deskundige ‘Financiële rekeningen’ (A2) bij de Directie Budget en Financiën (diploma hoger onderwijs van het lange type indien mogelijk met een financiële en/of economische oriëntatie et minimum 3 jaar ervaring). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;

 2. Oproep tot kandidaatstelling voor een attaché ‘financieel beheer’ (A1) bij de Directie Budget en Financiën (diploma hoger onderwijs van het lange type indien mogelijk met een financiële en/of economische oriëntatie). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;
   
 3. Oproep tot kandidaatstelling voor een geneesheer (A1) bij de Directie Controle (diploma Genees- heel- en verloskunde of een master Geneeskunde). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;
   
 4. Oproep tot kandidaatstelling voor een administratief assistent HR (B1) bij de Dienst Human Resources (diploma hoger onderwijs van het korte type in recht, Human arbeidswetenschappen of directiesecretariaat en/of nuttige ervaring in het domein). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;
   
 5. Oproep tot kandidaatstelling voor een administratief assistent (B1) bij de Dienst Coördinatie en Transversale ondersteuning (diploma hoger onderwijs van het korte type in recht of directiesecretariaat en/of nuttige ervaring in het domein). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 16/04/2020;
   
 6. Oproep tot kandidaatstelling voor een boekhoudkundig assistent (B1) bij de Directie Controle (diploma hoger onderwijs van het korte type in boekhouding en/of nuttige ervaring in het domein). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;
   
 7. Oproep tot kandidaatstelling voor een sociaal assistent (B1) bij de Directie Controle (diploma van verpleegkundige/bachelor in de verpleging OF gegradueerde/professionele bachelor vroedvrouw OF gegradueerde/professionele bachelor ‘maatschappelijk adviseur’). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;
 8. Oproep tot kandidaatstelling voor een verpleegkundige (B1) bij de Directie Controle (diploma van verpleegkundige gegradueerde/professionele bachelor vroedvrouw of verpleegkunde). Statutaire betrekking die ingevuld moet worden door middel van mobiliteit of externe mutatie. De kennisgeving van de vacature werd eveneens op de volgende websites gepubliceerd (contractuele betrekking): VDAB, Actiris, Jobat en Indeed. Kandidaatstellingen kunnen ingediend worden tot en met 14/04/2020;

 

Tabel

Lijst van ministeriële kabinetten

 1. Kabinet van de Voorzitter Rudi Vervoort
 2. Kabinet van Minister Elke Van den Brandt
 3. Kabinet van Minister Alain Maron
 4. Kabinet van Minister Sven Gatz
 5. Kabinet van Minister Bernard Clerfayt

Agenda's en notulen van het Verenigd College

2020

2019

Relevante wetgeving: 

Delen