Armoederapporten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2016 - Gekruiste blikken

Overzicht

Kenmerkend voor het proces van het Brussels armoederapport is de eigenheid van elk van haar katernen (5). De Gekruiste blikken (katern 3) is als het ware een forum van recente analyses van verschillende instellingen en diensten die een expertise hebben inzake het behandelde onderwerp.

ARMOEDERAPPORT 2008

Klik hier om de nieuwsbrief naar aanleiding van het verschijnen van het Brussels armoederapport 2008 te bekijken.

Het Brussels armoederapport 2008 bestaat uit 5 delen afzonderlijk te downloaden. Opmerking: wanneer u gelijktijdig toegang wil hebben tot de 5 katernen via één simpele muisklik, moet u alle katernen opslaan op je computer in eenzelfde map zonder de naam te wijzigen.

2012-Synthese van de rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek vond plaats op 1 oktober 2013 en verzamelde 130 mensen, onder wie beleidsverantwoordelijken, lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van verenigingen die hebben meegewerkt aan het thematisch rapport en sociale hulpverleners.

Voorliggende Synthese van de rondetafel herneemt de belangrijkste conclusies van het Brussels armoederapport 2012 en vat de interventies van de panelleden en de reacties van de zaal samen.