Dossiers

Dossier 2015/1: Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onderhavig document, dat het resultaat is van een samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, biedt meer specifieke informatie bij het verslag “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest” dat door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2015) werd gepubliceerd. Deze focus op vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat dieper in op bepaalde aspecten van laatstgenoemd verslag en geeft meer informatie m.b.t. dit specifieke thema

Dossier 2015/2: Geboren worden als Brusselaar – Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012

Het rapport « Geboren worden als Brusselaar » richt de schijnwerpers op de gezondheidstoestand van de pasgeborenen en hun moeders tot en met 2012. Waar mogelijk worden de evoluties beschreven sinds 2000 en de verschillen met Vlaanderen en Wallonië onderstreept.