Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Palliatieve zorgen

Zorg voor patiënten met aandoeningen die niet meer reageren op curatieve behandelingen

Waarover gaat het?

Onder palliatieve zorg wordt alle zorg verstaan die wordt toegediend aan patiënten in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige, progressieve en levensbedreigende ziekte, ongeacht hun levensverwachting. Er wordt multidisciplinaire zorg verleend om deze patiënten te ondersteunen op verschillende vlakken: fysiek, psychologisch, sociaal, moreel, existentieel en, indien gewenst, spiritueel. Palliatieve zorg biedt de patiënt en zijn naasten een zo goed mogelijke levenskwaliteit en een maximale zelfredzaamheid. Het is de bedoeling om de levenskwaliteit van de patiënt, zijn naasten en zijn mantelzorgers zo lang mogelijk te garanderen en te optimaliseren. Palliatieve zorg wordt verleend vanaf het moment dat vastgesteld wordt dat de patiënt palliatief is, tot en met de terminale fase. De zorg kan opgestart worden terwijl er nog behandelingen aan de gang zijn en ze kan doorlopen tot na het overlijden, om de naasten en mantelzorgers te ondersteunen. Palliatieve zorg kan progressief ingeschakeld worden, op basis van de zorgbehoeften en -wensen, en dat ongeacht de levensverwachting.

Voor wie?

Palliatieve zorg is bedoeld voor personen met een levensbedreigende ziekte die niet meer op genezende behandelingen reageren.

Werking

De instellingen die op dit gebied actief zijn, streven ernaar:

  • de patiënt in zijn thuisomgeving de optimale omstandigheden te waarborgen voor een vredig en waardig levenseinde;
  • het publiek en de zorgprofessionals bewust te maken over het belang van palliatieve zorg.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert Brusano, de bicommunautaire ondersteuningsdienst voor professionals in de eerstelijnszorg, talrijke opdrachten uit op het gebied van palliatieve zorg, zowel voor patiënten als voor professionals. Brusano heeft ook een documentatiecentrum dat gewijd is aan palliatieve zorg.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn ook verschillende multidisciplinaire teams actief die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en geconventioneerd zijn door Iriscare.

 

Adres zoeken