Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Opvolging van de armoede in Brussel

In het kader van haar opdrachten, ontwikkelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn permanent activiteiten voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van geactualiseerde informatie inzake armoede. Dit gebeurt in functie van de uitbouw van een gecoördineerd armoedebeleid. De redactie van het Brussels armoederapport  maakt deel uit van deze opdracht. Bezoekers die informatie zoeken over diverse thema’s, worden uitgenodigd om de pagina met de publicaties van het Observatorium te raadplegen.

In dit deel vindt u een beschrijving van onze manier van werken bij de opvolging van de armoede in het Brussels gewest.

U vindt op onze website publicaties over armoede, onder meer het Brusselse armoederapport en geactualiseerde indicatoren over armoede in het Brussels gewest.