Nota's van het Observatorium 3: Ouderen en de rust-en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest

Date de publication : 
01/01/2016

Ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met profiel O of A.

December 2016

Deze derde nota van het Observatorium wil een bijdrage leveren aan het debat rond het ouderenbeleid in het Brussels Gewest. Demografische, sociaaleconomische en huisvestingsindicatoren geven inzicht in de situatie van de Brusselse ouderen. Het aanbod aan (semi-) residentiële voorzieningen voor ouderen wordt in kaart gebracht en tot slot is er een focus op het profiel van de rusthuisbewoners met een lichte afhankelijkheid (profiel O of A op de Katzschaal).

Verwijs naar deze publicatie als volgt:
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Ouderen en de rust-en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met profiel O of A. De nota's van het Observatorium - 3. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, 2016.

Trefwoorden:
ouderen, Brussels Gewest, ROB, RVT, profiel O en A, cijfers, socio-economische situatie, aanbod voor ouderen.

Download hieronder de derde "Nota van het Observatorium"

Opmerking
De nieuwe versie van de derde "Nota van het Observatorium" bevat een correctie in de paragraaf "2.3 Consumptie van de zorg: Hospitalisatie" (pagina 36)

Ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest.
Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met een profiel O of A

Jaar: 
Thème :