Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

GI-2016 Algemene context

Gezondheid hangt nauw samen met een heleboel factoren. Naast de belangrijke rol van individuele biologische factoren, zoals erfelijkheid, geslacht en leeftijd, kan de leef-, werk- en woonsituatie van mensen de gezondheid sterk beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de algemene leefcontext van de Brusselaars wanneer hun gezondheidstoestand wordt bestudeerd. In dit dossier worden een aantal belangrijke bevindingen beschreven. In de verschillende armoederapporten van het Observatorium, waaronder de barometer en de Welzijns-en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad, wordt dit thema uitvoerig beschreven.

De armoede-indicatoren tonen aan dat een groot aantal Brusselaars structureel in moeilijke socio-economische omstandigheden leeft. Sinds 2010 leeft ongeveer een derde van de Brusselse bevolking met een inkomen onder de armoederisicogrens. Ook de werkloosheidsgraad is hoog in het Brussels Gewest. Onder de actieve bevolking, is meer dan één op zes werkloos. Ook verliet meer dan één jongere op zeven de schoolbanken zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs, wat hoger is dan in de rest van het land. Hoewel het aandeel mensen dat in sociaal moeilijke omstandigheden leeft hoger is dan in andere delen van het land, trekt het Gewest ook tal van hooggeschoolde personen aan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent scherpe geografische tegenstellingen in termen van socio-economische context. Dit wordt vastgesteld op de meeste kaarten die de socioéconomische situatie van het Gewest weergeven. Bijkomende uitdagingen zijn de sterke demografische groei, de multiculturaliteit en de vele verhuisbewegingen, zowel naar als weg van het Gewest.

Auteurs

Missinne,S., Luyten,S., Englert,M., Deguerry,M.

Date de publication

Introduction

Overzicht

Année

Thème