2012-Synthese van de rondetafelgesprek

Date de publication : 
27/03/2012
Auteurs : 
Sarah Luyten, Laurence Noël

Het rondetafelgesprek vond plaats op 1 oktober 2013 en verzamelde 130 mensen, onder wie beleidsverantwoordelijken, lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van verenigingen die hebben meegewerkt aan het thematisch rapport en sociale hulpverleners.

Voorliggende Synthese van de rondetafel herneemt de belangrijkste conclusies van het Brussels armoederapport 2012 en vat de interventies van de panelleden en de reacties van de zaal samen.

Jaar: