Nota's van het Observatorium 3: Ouderen en de rust-en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest

Ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met profiel O of A.

December 2016

Deze derde nota van het Observatorium wil een bijdrage leveren aan het debat rond het ouderenbeleid in het Brussels Gewest. Demografische, sociaaleconomische en huisvestingsindicatoren geven inzicht in de situatie van de Brusselse ouderen. Het aanbod aan (semi-) residentiële voorzieningen voor ouderen wordt in kaart gebracht en tot slot is er een focus op het profiel van de rusthuisbewoners met een lichte afhankelijkheid (profiel O of A op de Katzschaal).

Download hieronder de derde "Nota van het Observatorium"

Opmerking
In december 2017 werd er een gecorrigeerde versie van de “Nota 3 van het Observatorium” op de website gezet.

Ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met een profiel O of A