Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Nationale Gezondheidsenquête

De Gezondheidsenquête verzamelt naast informatie over de gezondheid van de bevolking ook socio-economische gegevens en informatie betreffende de maatschappelijke integratie en participatie. Aangezien de steekproef voor het Brussels Gewest voldoende groot is (3 000 huishoudens), levert deze enquête ook interessante welzijnsindicatoren voor het Brussels Gewest.

Voor meer info betreffende gezondheidsenquête verwijzen we naar de gegevensbronnen inzake gezondheid.