Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Informatie analyseren

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft als opdracht het kenbaar maken van de aard en de omvang van de armoedesituatie van de Brusselse bevolking.

Daartoe analyseert en interpreteert het Observatorium de gegevens en vertaalt dit in een heldere en brede kijk op armoede in het Brussels Gewest.

Analyses

  • De gegevensbanken worden statistisch geanalyseerd.
  • Er worden ook ruimtelijke analyses uitgevoerd waarbij de schaal (gemeentenwijken, statistische buurten) afhangt van de relevantie, de beschikbaarheid van de gegevens, de statistische beperkingen en de bescherming van de privacy.
  • Kwalitatieve analyses.
     

Integratie en interpretatie

We streven ernaar de complexiteit en de globaliteit van de Brusselse armoedesituatie te verduidelijken.

  • De analyseresultaten worden gekruist en met elkaar geconfronteerd: confrontatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, kruisen van gegevens uit verschillende bronnen, confrontatie met de bestaande literatuur.
  • Resultaten voor het Brussels Gewest worden zoveel mogelijk vergeleken met andere steden, de Belgische context en indien mogelijk ook internationaal.
  • Hypotheses bij de interpretatie van de resultaten worden zowel intern als met externe experten bediscussieerd.
  • De resultaten worden in een toegankelijke taal geformuleerd vooraleer ze worden verspreid.