Vaccinatie: uitrol van een grootscheeps september-plan volop aan de gang

 

Persbericht - PDF

Vaccinatie: uitrol van een grootscheeps september-plan volop aan de gang

 

 

De epidemiologische situatie in Brussel lijkt te stabiliseren, hoewel de sleutelindicatoren hoog blijven. Oplettendheid blijft dus aan de orde, in het bijzonder met de start van het academisch jaar.

Toename van het aantal lokale vaccinatiepunten

Het vaccinatieplan van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het begin van het academiejaar wordt uitgerold in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brusselaars hebben daarbij een ruime keuze om zich te laten vaccineren. Zij konden reeds terecht in een vaccinatiecentrum of lokaal vaccinatiepunt, bij de huisarts, in de supermarkt, in een vacci-bus voor de deur... Daarbovenop worden nu bijkomende vaccinatiepunten aangeboden, zoals op de werkplek of in scholen, hogescholen en universiteiten voor de jongere bevolking, maar ook in verschillende Brusselse treinstations.

In verschillende Brusselse gemeenten worden nieuwe lokale vaccinatiepunten opgericht, dankzij de medewerking van de gemeentelijke autoriteiten en teams van Brussel-Stad, Etterbeek, Koekelberg, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Watermaal-Bosvoorde.

De OCMW's van Brussel, Anderlecht en Schaarbeek nemen ook deel aan de gezamenlijke inspanning om Covid-19 te bestrijden, door het organiseren van sensibilisering en vaccinatie onder hun bevolking.

Tenslotte zetten ook de ziekenhuizen nieuwe vaccinatiepunten op om al degenen die nog niet gevaccineerd zijn, zoals personeel, patiënten en bezoekers, te vaccineren. Andere ziekenhuizen volgen spoedig om zo het vaccinatieaanbod verder te verhogen.

Door in te zetten op nabijheid en dankzij de aanwezigheid van getrainde personen om vragen te beantwoorden en eventuele twijfels weg te nemen, hoopt de GGC dat de nog niet-gevaccineerde Brusselaars makkelijker de stap zetten naar vaccinatie.

Elke prik telt om de vaccinatiegraad te verhogen en de druk op de ziekenhuizen te beperken. Veel van de mensen die momenteel in het ziekenhuis worden opgenomen, behoren tot de meest kwetsbare groepen: mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, ouderen en zwangere vrouwen. Wie zich laat vaccineren, beschermt zich tegen ernstige vormen van de ziekte. Ook jongeren beschermen zich op die manier tegen long Covid.

Krachtige mobilisatie van bevoegde autoriteiten om jongeren te beschermen

De organiserende instanties van het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs, de bevoegde actoren en ook de middelbare scholen, hogescholen en universiteiten organiseren momenteel de vaccinatie van hun leerlingen en studenten. De schoolomgeving, een vertrouwde plek voor jongeren, is een zeer geschikte omgeving om leerlingen te informeren en gerust te stellen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan bewustmaking en voorlichting, met de hulp van zowel de autoriteiten als gespecialiseerde verenigingen.

We herinneren eraan dat de vaccinatiegraad voor Brusselse jongeren van 12 tot 17 jaar slechts 30% bedraagt voor de eerste dosis en 20% voor de tweede dosis. Het is noodzakelijk dat deze toenemen om een veilig en vlot schooljaar te verzekeren. De eerste dagen van de campagne zijn alvast veelbelovend.

De epidemiologische situatie en vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie: sleutelindicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) daalt lichtjes, en zit op 565 op 17/09 tegenover 579 op 10/09. De grootste toename stellen we vast in de jongste leeftijdscategorieën (tot 19 jaar).

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) daalt eveneens, en gaat van 7,2% op 10/09 naar 6,7% op 17/09.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) blijft onder de drempel van 1, en bedraagt op 17/09 0,99, tegenover 0,98 op 10/09. Dit betekent dat de situatie zich begint te stabiliseren.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog

Het aantal ziekenhuisopnames daalt lichtjes: ze gaan van 222 op 10/09 naar 217 op 16/09. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen volgt dezelfde trend: op 10/09 waren het er 74, tegenover 64 op 16/09.

Het aantal overlijdens daalt. We betreuren deze week 8 overlijdens, tegen 17 afgelopen week.

persbericht_17_09_2021_-_stand_van_zaken.png

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount