Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Samen gaan we voor een veilige start van het (school)jaar

 

Persbericht - PDF

Samen gaan we voor een veilige start van het (school)jaar

 

 

Brussels Minister van Volksgezondheid, en Inge Neven, hoofd van de dienst Gezondheidsinspectie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) hebben dinsdagochtend hun plan voor een serene start van het schooljaar in Brussel voorgesteld. Het Gewest laat niemand aan zijn lot over en roept alle Brusselaars op om de vaccinatiedoelstellingen mee te helpen behalen. Inge Neven en Alain Maron wijzen samen op het belang van verantwoordelijk gedrag voor een veilige terugkeer naar school: respect voor de afstands- en hygiënemaatreelen, testen en vaccinatie. Samen zal het ons lukken het virus te verslaan.

Nu de zomervakantie op zijn einde loopt en het nieuwe schooljaar voor de deur staat, doet de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) er alles aan om dit schooljaar voor iedereen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Daarom heeft de GGC daarom een plan uitgewerkt voor een veilige start van het nieuwe schooljaar.

Dat plan is gebaseerd op de volgende drie elementen:

1. Vaccinatie

Vaccinatie werkt! Wie zich volledig laat vaccineren, beschermt zichzelf en anderen in zijn omgeving. Vaccinatie beschermt tegen ernstige vormen van Covid, waaronder Long Covid bij jongeren.

2. Naleven van quarantaine en testing bij terugkeer van een reis en na een risicocontact

Het is van belang dat wie terugkeert uit het buitenland de geldende maatregelen naleeft. De GGC wijst er ook op dat het belangrijk is om voor je terugkeer het PLF-formulier volledig en correct in te vullen, en de instructies rond quarantaine en testing te volgen. Uitgebreide informatie hierover is beschikbaar op info-coronavirus.be/nl/reizen.

Wie terugkomt uit een rode zone of risicoland, gaat best niet onmiddellijk fysiek naar school of het werk. Neem bij twijfel je verantwoordelijkheid en laat je testen in één van de Brusselse testcentra via brussels.testcovid.be. Om de Brusselaars aan te moedigen om zich te laten testen als ze twijfelen over een mogelijke besmetting met het coronavirus, heeft het Brussels Gewest besloten om Covid-testen t.e.m 15 september gratis te maken voor elke Brusselaar op dag 1 én op dag 7 na terugkeer uit een rode zone/risicoland, of na een risicocontact. Je kan je laten testen mét of zonder testcode. Wie een testcode kreeg, moet die wel gebruiken.

3. Naleven van de basismaatregelen

Een correcte naleving van de afstands- en hygiënemaatregelen blijft belangrijk, ook voor wie reeds gevaccineerd is. Ook wie al volledig gevaccineerd is, kan het virus namelijk nog doorgeven, maar wel in veel mindere mate dan mensen die niet volledig gevaccineerd zijn (50% transmissie).

 

Terug-naar-schoolplan

Om de algemene vaccinatiegraad in het Brussels Gewest aan de start van het nieuwe schooljaar op te trekken, voorziet de GGC, in samenwerking met verschillende partners, een reeks gedecentraliseerde vaccinatie-acties. Die acties vormen een aanvulling op de huidige vaccinatiestrategie.

Let wel, de 4 vaccinatiecentra blijven de kern van alle acties. Met alle lokale vaccinatieposten meegerekend beschikken we over een minimumcapaciteit van 10.000 vaccinaties per dag.

Concreet zijn er 4 nieuwe krachtige maatregelen, die de vaccinatie nog dichter bij de burger zullen brengen:

  • 5 Vacci-bussen, maar ook acties met pop-ups en thuiszorgteams zullen het hele grondgebied van het Brussels Gewest doorkruisen. Deze gedecentraliseerde acties zullen voornamelijk worden gehouden in buurten met een lage vaccinatiegraad, drukbezochte zones, gebedshuizen, sportclubs en kleine en middelgrote ondernemingen (bijvoorbeeld via werkgeversorganisatie BECI).
  • Vaccinatie in bedrijven, in samenwerking met (grotere) bedrijven of overheidsinstanties (bijvoorbeeld MIVB, gemeente Elsene) waar telewerken nog steeds moeilijk of onmogelijk is. Afhankelijk van het bedrijf of de instantie kan er een tijdelijke vaccinatiepost in het bedrijf zelf worden ingericht in samenwerking met de arbeidsgeneesheer, of gekozen worden om het personeel en hun gezinsleden te vaccineren in een vast vaccinatiepunt (vaccinatiecentrum, lokale vaccinatiepost), of via één van de Vacci-Bussen van de GGC.
  • Vaccinatie in scholen in samenwerking met alle onderwijspartners, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant. In een eerste fase wordt de nadruk gelegd op informatie en bewustmaking. Daarna kan de school kiezen voor vaccinatie via verschillende formules: in een vaccinatiecentrum, in een Vacci-Bus of in de school zelf, in nauwe samenwerking met de school en de organiserende machten/schoolartsen. Het doelpubliek omvat zowel leerkrachten en hun gezinnen als jongeren tussen 12 en 17 jaar en hun ouders en gezinsleden.
  • Vaccinatie in grootwarenhuizen, in samenwerking met Comeos.

Momenteel zijn er acties gepland in verschillende grote ketens: Ikea, Primark, Action en Carrefour. Afhankelijk van de situatie ter plaatse zullen klanten zich ofwel kunnen laten vaccineren in een Vacci-Bus van de GGC, die op de parking geparkeerd staat, ofwel in de winkel zelf; door een medisch team dat daar aanwezig is.

De acties beginnen vanaf maandag 30 augustus, en de vaccinatievoorzieningen zullen verschillende dagen ter plaatse zijn, volgens het volgende schema:

  • Maandag t/m donderdag: Action Molenbeek (week 2: Action Anderlecht)
  • Vrijdag en zaterdag: Ikea Anderlecht
  • Woensdag t/m vrijdag: Primark Elsene,
  • Maandag tot vrijdag: Carrefour Evere en Oudergem

persbericht_24_08_2021_-_actieplan_vaccinatie.png

"De voorgestelde maatregelen versterken alle acties die we organiseren om alle Brusselaars te kunnen bereiken. Het Gewest heeft alle positieve krachten gebundeld om allemaal samen - overheden, verenigingspartners, bedrijven, burgers, enz. - een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken," aldus Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid.

Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voegt daaraan toe: "Met al onze acties willen we zo veel mogelijk remmingen en obstakels wegnemen om de vaccinatie nog toegankelijker te maken voor alle Brusselaars. Hoe sneller de mensen gevaccineerd zijn, hoe sneller we een zo normaal mogelijk leven kunnen terugkrijgen."

Waar kan je je laten vaccineren?

Momenteel vaccineren we alle Brusselaars van 12 jaar en ouder. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar moeten door (één van) hun ouders of hun voogd begeleid worden wanneer ze zich laten vaccineren, en dit voor beide doses.

Je kan je op heel wat plekken laten vaccineren. Een overzicht van alle mogelijkheden is beschikbaar op https://coronavirus.brussels/nl/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/. Vooraf een afspraak maken is niet nodig, maar wel aangeraden. Wie een afspraak wil maken in één van onze vaccinatiecentra, kan dat nog steeds doen via Bru-Vax of door ons callcenter te bellen op 02/214.19.19.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount