Projectoproep: recht op voedsel en voedselhulp

In het kader van het Brusselse post-COVID-19 herontwikkelings- en relanceplan schrijven wij deze projectoproep uit voor de uni-communautaire Franstalige en bicommunautaire verenigingssector van het Brussels  Gewest met het oog op de uitwerking van concrete voorstellen om bij te dragen aan de invoering van het recht op voedsel voor iedereen op lange termijn.

De vaststelling is dat er meer dan ooit behoefte is aan voedselhulp, maar het blijft een lapmiddel. Daarom is deze projectoproep zowel bedoeld als ondersteuning van voedselhulp in de huidige context van hoogdringendheid en om de verenigingssector opnieuw te mobiliseren om concrete voorstellen uit te werken als bijdrage aan de invoering van het recht op voedsel voor iedereen tijdens de post-COVID-19-periode.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel worden ingediend per e-mail aan de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het adres subsidies@ccc.brussels. De uiterste datum voor het indienen van projecten is 12 maart 2021 om middernacht.

Documenten

Beschrijving en criteria van de projectoproep

Formulieraanvraag

Template van de begroting van de activiteit