Projectoproep om een operator aan te stellen die beheers- en begeleidingsopdrachten uitvoert in een onthaalhuis voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld

Une ampoule avec des différents post-it pour représenter notre appel à projets

Context

Op 19 december 2020 hechtte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het Noodplan voor Huisvesting. Dit plan bevat een actieterrein 4 “Het recht op wonen waarborgen”, met een actie 26 “Uitbreiding van het aantal opvangcentra voor jonge LGBTQI+ en slachtoffers van intrafamiliaal geweld”.

In deze context wordt een projectoproep uitgeschreven. Deze heeft tot doel een operator aan te stellen die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in een collectieve opvangstructuur (onthaalhuis) voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld:

Deze projectoproep richt zich tot de bicommunautaire verenigingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name de vzw’s die al erkend zijn als onthaalhuis in de daklozensector.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel per e-mail worden ingediend bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het adres subsidies@ggc.brussels.

De uiterste datum om projecten in te dienen is 25 januari 2022 om middernacht.

Documenten

Projectoproep

Aanvraagformulier

Tabel - Begroting van de activiteiten