Nog restrictievere maatregelen vermijden door in te zetten op sanitaire veiligheidsmaatregelen en vaccinatie

Persbericht - PDF

Nog restrictievere maatregelen vermijden door in te zetten op sanitaire veiligheidsmaatregelen en vaccinatie

 

De 4de golf verspreidt zich: de besmettingen en de ziekenhuisopnames gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw de hoogte in. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) herinnert de Brusselaars eraan dat het van essentieel belang is de barrièremaatregelen te respecteren en zich, voor wie nog niet gevaccineerd is, te laten vaccineren om verzadiging van de ziekenhuizen te voorkomen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aantal positieve gevallen met 30% tot 40% gestegen en het aantal ziekenhuisopnames met 37% ten opzichte van vorige week. De toename van Covid patiënten in intensieve blijft nog onder controle al wordt er in de komende weken wel een stijging verwacht.

Het behoud van de sanitaire maatregelen in in het Brusselse Gewest heeft het mogelijk gemaakt de toename van de verontreiniging, die niettemin hoger blijft dan in de twee andere Gewesten, binnen de perken te houden. De stijging is echter groter in de gebieden waar de maatregelen zijn versoepeld. Het besluit van het Brusselse Gewest had tot doel de verslechtering van de epidemiologische situatie te beperken en hield rekening met de lagere vaccinatiegraad.

Bescherm u, laat u vaccineren

Deze laatste dagen werd er een groter aantal gevaccineerden positief getest, vooral in de leeftijdsgroep 65 en ouder. Dit wordt verklaard door de beschermingsgraad van de vaccins die een goede maar geen volledige bescherming bieden tegen het virus. Ze beschermen meer dan 70% tegen besmettingen (50% voor het vaccin tegen de griep) en meer dan 90% tegen ernstige vormen van de ziekte. Ze beperken vooral het risico op ziekenhuisopname met 70%.

Vaccinatie blijft het belangrijkste middel tegen de ziekte. De immuniteit na vaccinatie neemt af en verschilt van de ene tot de andere persoon. Ze neemt sneller af bij mensen van 65 jaar en ouder en bij mensen met verminderde immuniteit. Wij raden deze personen aan zich te laten vaccineren van zodra ze de uitnodiging daartoe ontvangen (brief, e-mail of sms) en een afspraak te maken via Bru-Vax of door te bellen naar het Callcenter op 02/214.19.19. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het volgende  tijdsbestek:

  • 4 maanden of minder na een 2de dosis met het vaccin AstraZeneca of een enkele dosis van het vaccin Johnson&Johnson,
  • 6 maanden of minder na een 2de dosis met het  vaccin Pfizer of Moderna,
  • 4 weken voor personen met een verminderde immuniteit.

De booster zal altijd worden gegeven met een ARNm-vaccin, Moderna of Pfizer, ongeacht het eerder toegediende vaccin. De verschillende vaccinatiecentra en de soorten toegediende vaccins zijn beschikbaar op coronavirus.brussels.

We blijven vooral voorzichtig nu de winter eraan komt

Vaccinatie blijft onze beste bondgenoot om de gezondheidscrisis onder controle te houden want deze vermindert de overdraagbaarheid van het virus met 45%. Door de sanitaire veiligheidsmaatregelen na te leven, kunnen we de besmettingen drastisch beperken, vooral bij kwetsbare personen. We herinneren even aan de basisregels om ons en de anderen te beschermen:

  • Laat u vaccineren en ga ook in op de uitnodiging voor een boosterdosis. Nationale en internationale gegevens bevestigen dat het vaccin de belangrijkste verdediging vormt tegen het coronavirus.
  • Als u zich ziek voelt: blijf huis, ga niet werken of naar school, kom niet samen met vrienden. Laat u testen.
  • Als u positief test of een hoogrisicocontact had: volg de quarantainemaatregelen.
  • de kamers en controleer de luchtkwaliteit met een CO2-meter (verplicht in restaurants, feestzalen, fitnesszalen enz.).
  • Beoordeel uw eigen risicoprofiel: u bent 65+ en/of u hebt gezondheids- of immuniteitsproblemen? Beperk uw contacten, houd afstand, draag een mondmasker als u geen 1,5 m afstand kunt houden.

Wat de controle van het Covid Safe Ticket betreft, van kracht in het Brussels Gewest op 15 oktober 2021, heeft de Gewestelijke Veiligheidsraad op 28 oktober beslist om over te gaan van sensibilisering naar boetes. Wisselende controles met onmiddellijke boetes beginnen in de loop van het weekend en ten laatste op maandag 1 november in het hele gewest.

De epidemiologische en vaccinatiesituatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie: toename van de besmettingen bij jongeren

De incidentieratio (dat wil zeggen het aantal infecties bij 100.000 inwoners) stijgt: deze is nu op 29/10 695 tegen 514 op 22/10.Er zijn meer besmettingen bij de jongste leeftijdscategorieën.

De positiviteitsratio (of de verhouding positieve tests in vergelijking met alle uitgevoerde testen) stijgt en gaat naar 8,8% op 29/10, tegen 7,6% op 22/10.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke persoon) stijgt en blijft boven de drempel van 1 met 1,16 op 29/10. De meeste besmettingen komen voor bij de jongste leeftijdscategorieën, met name bij de Brusselaars tussen 10 en 19 jaar.

Opnames in het ziekenhuis en op intensieve stijgen

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Op 28/10 werden er 282 personen opgenomen in een ziekenhuis in het Brussels Gewest, tegen 229 op 22/10. Het aantal personen op intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen volgt dezelfde trend: en is 60 op 28/10, tegen 60 op 22/10. In de loop van de volgende weken moet fase 1A worden geactiveerd in de ziekenhuizen. Dat betekent dat 25% van de capaciteit van intensieve zorgen voorbehouden moet worden voor Covid-patiënten, met de mogelijkheid tot samenwerking en overplaatsing tussen de ziekenhuizen van het land.

Er vielen deze week 25 sterfgevallen te betreuren in het Brussels Gewest.

persbericht_29_10_2021_-_vaccinatietoestand.png

Volledige vaccinatie en naleven van de sanitaire veiligheidsmaatregelen blijven van essentieel belang om ons te beschermen tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Meer informatie over Covid-19 in Brussel vindt u op coronavirus.brussels. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.